De burgemeester legde opnieuw de eed af.
De burgemeester legde opnieuw de eed af.

Kees van Rooij beëdigd voor tweede termijn als burgemeester van Meierijstad

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Sint-Oedenrode - Burgemeester Kees van Rooij is voor een termijn van zes jaar herbenoemd tot burgemeester van Meierijstad. Van Rooij is hier sinds 6 december 2017 burgemeester. In deze periode heeft hij zich vooral ingezet voor de verbinding in Meierijstad. Van Rooij: “Meierijstad staat inmiddels als een huis en is klaar voor een volgende stap.”

De herbeëdiging vond maandagochtend 27 november plaats in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch, ten overstaan van de Commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema. De gemeenteraad heeft op 10 juli jl. besloten om Van Rooij voor opnieuw zes jaar voor te dragen als burgemeester van Meierijstad. De gemeenteraad gaf hierbij aan blij te zijn met de eerste burgemeester van Meierijstad en de wijze waarop hij vorm heeft gegeven aan zijn burgemeesterschap: “Hij is de ondernemende verbinder gebleken die we 6 jaar geleden zochten. We zien in de burgemeester de bezieling om een leidende rol te pakken om Meierijstad nog mooier te maken.”

Van Rooij zet zich graag een nieuwe periode in voor Meierijstad: “We hebben ruim 80.000 inwoners, maar streven naar het kwaliteitsniveau van een 100.000+ gemeente. We moeten blijven denken vanuit die positie. We hebben ook een economie die daar bij past. We zijn in deze regio een belangrijke gemeente. Anderen zien ons ook als een gemeente van meer dan gemiddelde betekenis. Daarbij is het belangrijk dat we de sociale cohesie in onze 13 kernen in stand houden. Ervoor zorgen dat je elkaar blijft kennen. De komende jaren komt er veel op ons af en dat zal invloed hebben op veel aspecten van onze samenleving. Ik zet me graag, samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties/instellingen, in voor een mooie toekomst van Meierijstad.”  

Afbeelding