Afbeelding
Foto: Jeroen vd Sande

Oproep burgemeester Kees van Rooij: ‘De rek is er volledig uit, stel de samenleving ‘veilig’ open’

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Sint-Oedenrode - Burgemeester Kees van Rooij vindt dat de landelijke politiek de samenleving op een veilige manier moet openstellen. Volgens de burgemeester van Meierijstad is de rek er volledig uit. “Ik maak me ernstige zorgen voor het ontstaan van maatschappelijke onrust en een groeiende tweedeling in de maatschappij”, aldus Van Rooij.

Verschillende ondernemers in de regio hebben al kenbaar gemaakt komende zaterdag open te gaan. Bij ondernemers staat het water aan de lippen. Burgemeester Van Rooij heeft begrip voor de situatie en denkt dat de samenleving op een veilige manier open kan. In zijn hoedanigheid als voorzitter van Basisteam Meierij heeft Van Rooij een brief gestuurd naar Jack Mikkers, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. “De weerstand tegen de huidige coronamaatregelen groeit en het draagvlak voor de maatregelen neemt met de dag af. Wij maken ons ernstige zorgen over de toenemende maatschappelijke onrust. Wij vragen u dringend om onze zorgen in het Veiligheidsberaad aan de orde te stellen. Via u doen wij dan ook een dringende oproep aan de politiek om te kijken naar een evenwichtig pakket aan maatregelen voor de verschillende doelgroepen”, schrijft Van Rooij.

‘Bittere noodzaak’
Volgens Van Rooij heeft de samenleving, ‘in de breedste zin van het woord’, bijna twee jaar begrip gehad voor de maatregelen die getroffen moesten worden om de druk in de zorg te verlagen. “Echter na twee jaar is voor velen de rek er volledig uit. Uit de gesprekken die wij met grote regelmaat voeren met verschillende partijen in de samenleving, blijkt dat er echt oog is voor de effecten van het virus en de druk op de zorg, maar dat bijvoorbeeld ondernemers op een passende manier open willen. Voor velen is dit vanuit eigen welbevinden en een nijpende financie¨le druk inmiddels bittere noodzaak. Daarbij geven zij aan dat het niet te begrijpen is dat er in de landen om ons heen andere maatregelen worden getroffen”, stelt hij.

Maatschappelijke onrust
Alles afwegend vindt Van Rooij dat het tijd is om de samenleving verantwoord open te stellen. “De negatieve neveneffecten worden langzamerhand steeds zichtbaarder. Deze staan ons inziens niet meer in verhouding tot de maatregelen. We maken ons namelijk ernstige zorgen voor het ontstaan van maatschappelijke onrust en een groeiende tweedeling in de maatschappij. Vanuit onze verantwoordelijkheid willen we koers zetten naar een verantwoord pakket aan maatregelen om de samenleving weer veilig open te stellen”, besluit de burgemeester van Meierijstad.

Handhaven ja of nee?
Mocht de regering geen versoepelingen invoeren dan staat de gemeente voor een lastig dilemma. Gaan ze wel of niet handhaven? Verschillende ondernemers zien namelijk kansen na de brandbrief van Basisteam Meierij.