Afbeelding
Foto: Jos van Nunen
ingezonden

Enquête door gemeente over duurzaamheidsvraagstukken

Duurzaamheid Duurzaamheid

Olland - In DeMooiRooiKrant bij de gemeenteberichten stond vorige week informatie over een peiling onder de inwoners van Meierijstad met meerdere dilemma’s die betrekking hebben op duurzame energie.

Als voorbeeld: Wat vindt u belangrijk? A: liever lage zonnepanelen, zodat je eroverheen kunt kijken of B: Liever hoge zonnepanelen, zodat er onder nog wat kan groeien en grazen? Met dit soort stellingen manipuleren de duur ingehuurde adviesbureaus de antwoorden in de door hen gewenste richting. Zo kunnen ze straks stellen dat de inwoners van Meierijstad in grote meerderheid kiezen voor laag geplaatste zonnepanelen. Nagenoeg iedere inwoner - en daar hoef je geen agrariër voor te zijn - weet dat onder dichte zonnepanelen hoog of laag geplaatst niet iets zinnigs kan groeien.

Daar komt nog bij dat een hoge stellage aanzienlijk duurder zal zijn, hetgeen niet past in de beoogde winstmarge van de zogenaamde investeerders. We missen wel de vraag (of dilemma): Moet de gemeente Meierijstad de bepaling uit het akkoord van Parijs, dat de energietransitie niet ten koste mag gaan van de voedselproductie, gewoon negeren? A: jazeker, is niet onze zorg of B: Nee, zeker in de huidige tijd is voedselvoorziening lokaal van groot belang.

Dit soort dilemma’s missen we in de enquête. Ook staan er geen vragen in over de tevredenheid over het tot nu toe gevoerde beleid, met betrekking tot de energietransitie. Die ze overigens steeds energiemix blijven noemen, terwijl er uitsluitend over zonneweide gesproken wordt nu de windenergie voorlopig is weggevallen als gevolg van radarhinder.

Martien van Hoof