Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 4914af
Woningbouw / Sint-Oedenrode

Aanvragen principeverzoeken bouwaanvragen voortaan anders

Sint-Oedenrode – De gemeente Meierijstad gaat principe-aanvragen voor een bouwvergunning niet langer een voor een behandelen zoals voorheen, maar met een aantal tegelijk.

De beoordeling daarvan zal voorlopig tweemaal per jaar plaatsvinden, in een ambtelijk overleg waaraan alle betrokken disciplines deelnemen. Ook zijn bouwregisseurs aangesteld om het geheel in goede banen te leiden en te zorgen dat er in alle kernen goed gebouwd wordt. Wethouders Jan Goijaarts en Rik Compagne leggen aan de pers uit waarom voor deze werkwijze is gekozen. Goijaarts: "Voortaan vindt met iedere initiatiefnemer eerst een gesprek plaats, om duidelijkheid te krijgen wat de plannen precies inhouden en eventuele vragen direct te kunnen beantwoorden. Dan kan bijvoorbeeld ook duidelijk worden of een aanvraag zin heeft. Dit kan overbodig werk, legeskosten en teleurstellingen voorkomen. Een integrale aanpak werkt ook efficiënter. En ja, er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de kleine kernen."   
Ook heeft het college besluiten genomen op een aantal principeverzoeken. In totaal zijn 29 principeverzoeken ingediend, waarvan zestien (al dan niet onder voorwaarden) zijn toegekend. Daarmee worden vijf agrarische bedrijven beëindigd, waaronder vier intensieve veehouderijen. De bedrijfsgebouwen met een totale oppervlakte van 11.800 m2 worden daarbij gesloopt. Daarvoor in de plaats wordt het bouwen van elf ruimte-voor ruimte woningen in het buitengebied mogelijk. Vijf boerderijen worden opgesplitst voor het behoud van cultuurhistorische waarden. Dertien principeverzoeken zijn afgewezen.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Gaat u met Kerst uit eten?Reageren!