Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 7c9b95
Foto: Jeroen vd Sande
Politiek Meierijstad

"Het gebouw moet van en voor de bevolking blijven"

Sint-Oedenrode - Het College heeft onlangs twee opties op tafel gelegd. De gemeenteraad gaat van het huidige Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode verhuizen naar een compleet nieuw gebouw in Veghel, of dat centrum wordt aangepast zodat de raad en de griffie daar de komende jaren blijven werken. Op 10 oktober beslist de gemeenteraad of dat door een bureau onderzocht mag worden voor een slordige 75.000 euro. Om een beeld te vormen hoe de gemiddelde Rooienaar tegen deze situatie aankijkt, hield politieke partij Hart dinsdag een discussieavond in de Knoptoren.

Betrokken burgers, afgevaardigden van verschillende belangengroepen en collega-raadsleden vulden zo'n twee derde van de stoelen. Voor sommigen was het in het begin nog even lastig om de rol van Hart te bepalen. De drie vertegenwoordigers van de partij werden soms benaderd alsof zij het plan tot wasdom willen brengen, maar dat had vooral met de emotie rondom het onderwerp te maken. Na een ietwat rommelige introductie ontspon zich een half uur durend debat over de plannen van het College. Het was vrij snel duidelijk dat er vrijwel geen voorstanders binnen zaten. Er was wel verschil in flexibiliteit.

Drie punten werden besproken. Het publiek werd gevraagd of het zich herkent in de leegstand van het gebouw. Daarnaast wat het van de twee 'oplossingen' van het College vindt en of het zelf goede ideeën heeft om de leegstand tegen te gaan. Uiteraard werd de leegstand en masse erkent. Dat is al enige tijd een doorn in het oog en veel Rooienaren brainstormen al langer over hoe dat opgelost zou moeten worden. Over de plannen van het College werd het langst gediscussieerd. De meeste aanwezigen vonden een verhuizing naar Veghel niet kunnen. Al helemaal niet als daar een heel nieuw gebouw voor gerealiseerd wordt. "Laat men eerst goed kijken naar de complete leegstand in Meierijstad", werd geopperd. Een ander gooide het over de historische boeg. "Wij hebben nota bene altijd stadsrechten gehad. Vanuit hier werd de hele regio bestuurd." Die snaar werd vaker getoucheerd. Ook was er verbazing over het hele plan, omdat oud-burgemeester Maas bij de fusie zou hebben bedongen dat de gemeenteraad in Rooi moest blijven. "Heel vreemd dat dit na twee jaar alweer ter discussie wordt gesteld. Ik weet zeker dat dit een vooropgezet plan is", is een dame overtuigd. Het onderwerp liet ook nieuwe vragen opborrelen waar niemand antwoord op kon geven. Heeft de gemeente plannen met Kasteel Dommelrode wanneer de gemeenteraad gaat vertrekken? Wat gebeurt er met de grond van de voormalige Blauwe Kei wanneer er géén nieuwe raadszaal wordt gebouwd? Die laatste vraag zorgde meteen weer voor de nodige achterdocht.

Niet iedereen was tegen de verhuizing van de gemeenteraad. Eén persoon opperde het idee om het oude gedeelte van Kasteel Dommelrode een gemeenschappelijke functie te geven en het nieuwe gedeelte om te bouwen tot seniorenwoningen. Dat maakte de discussie over de invulling van het gebouw wat levendiger, maar echt originele ideeën kwamen er niet meer voorbij. Twee afgevaardigden van het Roois Cultureel Erfgoed kwamen wel met een duidelijk standpunt. "We hebben al een brief gestuurd naar het College met onze aanbevelingen. Voor ons is het allerbelangrijkste dat het gebouw van en voor onze bevolking moet blijven. Laten we het alstublieft nooit verkopen aan een particulier." In het verleden is dat al eens gebeurd met Kasteel Henkenshage. Dat pakte nadelig uit voor de bewoners van Sint-Oedenrode, omdat het gebouw al jaren niet meer openbaar toegankelijk is.

Na de debatronde gaf Hart aan dat het zelf nog geen officieel standpunt heeft ingenomen, maar dat het sowieso tegen nieuwbouw is. Met de inzichten van deze avond gaat de partij aan de slag om uiteindelijk wel met een standpunt te komen. Op 3 oktober buigt de commissie zich over deze kwestie. Op 10 oktober wordt tijdens de raadsvergadering besloten of er een onderzoek moet komen. Als dat onderzoek er komt zal in de gemeenteraad naar aanleiding van dat onderzoek in 2020 gaan beslissen of de verhuizing door zal gaan.

Deze week verschijnt er een onderzoek van TipMooiRooi over dit onderwerp. Wil je er over meepraten, maar ben je nog geen lid van dit burgerpanel? Meld je dan aan via www.tipmooirooi.nl. U doet anoniem mee en krijgt de vragen in uw mailbox.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!