Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: c46ff6
Foto: Thea Willems
Natuur en Milieu

Het regent, maar de droogte is nog niet voorbij

De afgelopen weken zijn er al veel buien gevallen. Dat water is van harte welkom. Toch is hiermee de droogte nog niet voorbij. Waterschap De Dommel doet zoveel mogelijk om het water vast te houden. Voldoende grondwater en water in sloten en beken is belangrijk voor de landbouw, natuur en voor u.

Rol waterschap
Het klimaat verandert. Het weer kent steeds meer extremen. In april 2018 viel in delen van Noord-Brabant in een halve dag meer regen dan normaal in een maand tijd. Daarna werd het droog, heel droog. En nog steeds is het op veel plaatsen in Midden-Brabant droger dan normaal, met lage grondwaterstanden tot gevolg. Droogte en erg veel regen in korte tijd zijn effecten van klimaatverandering. Het waterschap heeft ook in droge perioden een belangrijke rol als waterbeheerder.

Samen met u
We doen er alles aan om zoveel mogelijk regenwater vast te houden in sloten en beken waardoor het grondwaterniveau weer kan stijgen. We vragen grondeigenaren om in hun sloten het water wat langer vast te houden. Dan heeft het slootwater de tijd om in de bodem te zakken en zo het grondwater aan te vullen.

Zo nat mogelijk de winter uit
De droogte van 2018 heeft een grondwaterstand opgeleverd, die op veel plaatsen veel lager is dan normaal. Voor agrariërs een zorgelijke situatie. Waterschap en ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) steunen agrarische ondernemers die willen helpen de grondwaterstand te herstellen door het regenwater langer in de sloten vast te houden. De Dommel adviseert en ondersteunt initiatieven van agrariërs om water vast te houden voor de korte- en langeretermijn.

Reddingsactie voor de zeldzame beekprik
Onze kwetsbare beken hebben geleden onder de droogte. We hebben de zeldzame beekprik kunnen redden door extra water in de beken te pompen. Natuurorganisaties en Waterschap De Dommel werken samen aan natuurherstelprojecten in Midden-Brabant en creëren hiermee meer ruimte voor water en natuur.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Welke van deze drie geselecteerde namen moet de nieuwe naam voor Prinsenzittingen 2020 worden?Reageren!