Logo mooirooi.nl
Een tekening van toen...   | Fotonummer: a7d692
Een tekening van toen...
Historie

Rooise streken 1: het Rooise raadhuis op de Markt

Sint-Oedenrode - Heemkundige Kring 'De Oude Vrijheid' heeft een werkgroep geschiedenis. Deze gaat regelmatig in DeMooiRooiKrant een onderwerp uit de Rooise geschiedenis belichten. De rubriek heet 'Rooise streken'. Deze titel kan in meer betekenissen gebruikt worden. Dat is uiteraard ook de bedoeling zoals u in de bijdrages zult kunnen lezen de komende maanden. Hopelijk bezorgen wij u veel leesplezier!

HET ROOISE RAADHUIS OP DE MARKT 1691-1881
De lindeboom bij het Raadhuis op de Markt: Constantijn koopt hem
De Markt heette vroeger 't Sant. Deze benaming was niet voor niks want de Markt was onverhard en schraal begroeid met iets dat op gras leek. In de zomer kon de Markt een grote stofboel zijn en als het flink geregend had veranderde zij in een modderpoel. In de 19e eeuw wordt het stuk waar de doorgaande weg loopt verhard. Maar pas in 1939 discussieert de Raad  serieus over een verharding van de hele Markt. Helaas zou dat wel 10.000 gulden gaan kosten. Uiteraard was dit voor de vroede vaderen 'veuls te veul' en zij zagen hier dan ook van af met de merkwaardige motivatie dat verharding 'de schoonheid van de Markt zou aantasten'. Wel vreemd dat de Raad  slechts een jaar later opdracht gaf om het hele Marktplein te voorzien van een laag grint. Over het aantasten van de schoonheid werd met geen woord gerept: politiek is soms ondoorgrondelijk. De echte verharding kwam pas na de Tweede Wereldoorlog, in 1959: een half miljoen steentjes. Uiteraard waren het gebruikte, want die zijn goedkoper.

Lees woensdag verder in DeMooiRooiKrant
 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik heb last van vliegverkeer boven Sint-OedenrodeReageren!