Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: db10e2
Onderwijs / Sint-Oedenrode

Nieuwe website Erfgoed Brabant Academie

De Erfgoed Brabant Academie, onderdeel van Erfgoed Brabant, biedt scholing en deskundigheidsbevordering aan leerkrachten en mensen die werkzaam zijn in het Brabantse erfgoedveld. De academie ontwikkelt lesmateriaal, organiseert cursussen en netwerkbijeenkomsten en verzamelt, ontsluit en ontwikkelt erfgoedkennis. De nieuwe website erfgoedbrabantacademie.nl biedt een overzicht van deze kennis en van het scholingsaanbod.

Nieuwe website erfgoedbrabantacademie.nl

Alle activiteiten van de Erfgoed Brabant Academie zijn vanaf nu te vinden op de nieuwe, overzichtelijke website: erfgoedbrabantacademie.nl. Op deze site komt de bezoeker alles te weten over thema's als digitalisering, financiering, publiek en presentatie en beleid en organisatie. Een agenda vol met interessante erfgoedactiviteiten maakt de website compleet.

Speciaal voor leerkrachten èn het erfgoedveld
Speciaal voor leerkrachten staat op erfgoedbrabantacademie.nl lesmateriaal, cursussen en workshops en informatie over erfgoededucatie, maar er is ook een uitgebreid cursusaanbod voor het erfgoedveld. Waar vinden - en hoe binden - erfgoedinstellingen hun vrijwilligers? In 'Van rondleiden naar begeleiden' krijgen instellingen meer inzicht in het omgaan met jonge bezoekers en leeftijdsadequaat communiceren. En dat is nog maar een kleine greep uit het uitgebreide aanbod.

Wetenschap
Op erfgoedbrabantacademie.nl staat ook alles over de leerstoelen 'Diversiteit in Taal en Cultuur' en 'Cultuur in Brabant', beide verbonden aan Tilburg University. De eerste leerstoel beweegt zich op het terrein van de diversiteit van de Brabantse talen en culturen in ruime zin. Dit omvat o.a. het brede scala aan literaire en culturele uitdrukkingsvormen zoals die zich in de provincie Noord-Brabant manifesteren en zoals die een bijdrage leveren aan processen van identiteitsvorming van groepen en regio's. en identiteit. De tweede bevordert de wetenschappelijke beoefening en bestudering van geschiedenis en erfgoed in Noord-Brabant.

Over Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant is het kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant ondersteunt en verbindt het erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant en maakt dat verhaal vervolgens ook bekend bij het brede publiek.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik merk dat het vliegverkeer boven Rooi toeneemt…Reageren!