Peter en Joke de Koning met rechts Johanita van Doorn. Rob Jansen staat in het midden met links en rechts bestuursleden Ger van de Rijt en Johan Zwart.
Peter en Joke de Koning met rechts Johanita van Doorn. Rob Jansen staat in het midden met links en rechts bestuursleden Ger van de Rijt en Johan Zwart. Foto: Jos van Nunen

Peter en Joke de Koning dragen exploitatie Knoptoren over

Zakelijk

Sint-Oedenrode - Peter en Joke de Koning gaan vanaf 1 januari de exploitatie van de Knoptoren overdragen. Het stichtingsbestuur van Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk heeft een overeenstemming bereikt met de Helden van Kien om het stokje over te nemen. De omwonenden van de Knoptoren zijn inmiddels al geïnformeerd over het nieuws.

Het is al weer bijna twaalf jaar geleden dat het kerkje - behorend bij de Knoptoren - door de protestantse gemeente werd overdragen in eigendom aan een stichting. Die nam de taak op zich om het gebouw voor de gemeenschap van Sint-Oedenrode en wijde omgeving te behouden. Dat behouden moet natuurlijk, want toren en kerk, allebei rijksmonument, vormen samen al eeuwen het icoon van Sint-Oedenrode.

In de afgelopen jaren heeft Rooi en omstreken het gebouw als centrum voor evenementen op maatschappelijk, cultureel en religieus gebied leren kennen. De Knoptoren wordt immers gebruikt voor bijeenkomsten van uiteenlopende aard zoals: huwelijken (officiële trouwlocatie van de gemeente Meierijstad), verjaardagen, jubilea, lezingen, concerten, tentoonstellingen, presentaties, workshops, cursussen, koor- en toneelrepetities, vergaderingen, religieuze bijeenkomsten, herdenkingen en afscheidsvieringen. Het hebben van deze activiteiten levert huurpenningen op, de allerbelangrijkste bron van inkomsten voor de stichting. Er komen weliswaar ook giften binnen en is er mogelijkheid voor subsidie op de kosten voor de instandhouding van het gebouw, maar dat is bij lange na niet genoeg voor de lange termijn. En dus zijn die huurinkomsten van groot belang. Met de gekozen vorm van exploitatie kan het gebouw onderhouden worden én kan ook aan culturele en maatschappelijk activiteiten, die meestal bescheiden budgetten hebben, ruimte geboden worden. 

Al met al een indrukwekkende taak en het is duidelijk dat het stichtingsbestuur (dat bestaat uit vrijwilligers) dit niet alleen aan kan. Van het begin af aan is daarom samengewerkt met Peter de Koning en zijn vrouw Joke. Zij leveren de professionele invulling van het werven van klanten, het gastheerschap, het verzorgen van de ruimtes, de catering en al het werk dat er nog meer bij komt kijken. Bovendien zijn zij ook nog vrijwillig beheerder en werken ze intens samen met de andere vrijwilligers. Met hun bijzondere inzet en betrokkenheid hebben Peter en Joke een geweldige bijdrage geleverd in wat de Knoptoren in de afgelopen twaalf jaar geworden is. Maar, ook Peter en Joke verdienen een keer rust en doen een stap terug. Samen met hen heeft het bestuur gezocht naar een goede manier van opvolging en die is gevonden en wel in een vorm waarbij er voor de gebruikers geen grote veranderingen zijn.

Vanaf 1-1-2023 zal de professionele exploitatie van de Knoptoren worden gedaan in samenwerking met het team van De Helden van Kien. Met Rob Jansen zijn daar afgelopen jaar verschillende gesprekken over gevoerd. Samen staan Stichting Knoptoren en Helden van Kien achter het belang van het behoud van het gebouw en stellen vast dat de vorm van samenwerking zoals die nu tussen Peter de Koning en het stichtingsbestuur bestaat, in de nieuwe opzet voortgezet kan en zal worden. Van bijzonder belang is daarbij dat De Helden van Kien ervaring heeft op het gebied van zowel horecaexploitatie als samenwerking met een stichting (Stichting Streekpark Kienehoef). Bij de uitwerking van deze samenwerking bleek tot genoegen van de betrokkenen dat het team dat al jaren met Peter de Koning bij de Knoptoren werkt, doorgaat. De enige wezenlijke verandering daarbij is dat vanaf 1 januari Johanita van Doorn – ook al jaren deel uitmakend van het team - de gastvrouw en het eerste aanspreekpunt wordt. De ondersteuning bij en van horeca- en cateringactiviteiten komt van het team van De Helden van Kien. Het bestuur van de Stichting Knoptoren heeft er alle vertrouwen in dat de Rooise gemeenschap op deze manier weer jaren vooruit kan met het behoud van het icoon van Sint-Oedenrode.