Hans van Gastel glundert na het krijgen van de onderscheiding.
Hans van Gastel glundert na het krijgen van de onderscheiding.

Vijf Rooienaren Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Oranjenieuws Human interest

Sint-Oedenrode - Burgemeester Kees van Rooij heeft 24 inwoners van de gemeente Meierijstad, waaronder vijf Rooienaren, gebeld met de mededeling dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de Orde van Oranje Nassau. Tien dames en veertien heren (waaronder twee echtparen) mogen zich voortaan scharen onder de gelederen van hen die reeds Koninklijk gedecoreerd zijn. Alle decorandi zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Later dit jaar worden de bijbehorende versierselen opgespeld tijdens een officiële ceremonie.

Mevrouw G.F.M. (Gerdien) van den Brand – Brekelmans (1952) Sint-Oedenrode
-1992 – 2001: bestuurslid/vrijwilliger bij de Stichting Roois Kultuur Kontakt. Betrokkene heeft mede het literair café opgericht en is als coördinator van de werkgroep Literatuur tevens lid van het Cultureel Platform Sint-Oedenrode
-2000 – heden: bestuurslid van de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid. Betrokkene maakt de collectie toegankelijk d.m.v. digitalisering van de collectie foto's, boeken en voorwerpen. Daarnaast zet decoranda onderwijsprojecten op voor basisschoolleerlingen.
-2000 – heden: secretaris van de Sint-Paulusgasthuisjes, waar de VVV en het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers gevestigd zijn. Decoranda fungeert als beheerder van het pand. Daarnaast organiseert zij tentoonstellingen, zette zij zich in voor de aanstelling van een conservator van de collectie en onderhoudt zij de samenwerking met de VVV.
2014 – heden: bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Knoptoren te Sint-Oedenrode. Betrokkene maakt deel uit van de activiteitencommissie. Zij heeft zich mede ingezet voor het boek "De Knoptoren: een icoon van Sint-Oedenrode in kunst en geschiedenis". Voorts verzorgt decoranda de PR en de website.

De heer J.A.M. (Hans) van Gastel (1957) Nijnsel
-1984 - heden: bestuurder/vrijwilliger bij de N.C.B. afdeling Nijnsel; later de ZLTO Dommelland en thans de ZLTO De Meierij. Tevens was hij voorzitter van de vakgroep rundveehouderij.
-2000 – heden: bestuurder/vrijwilliger bij Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud. Deze vereniging zet zich in voor het natuurbeheer en de leefbaarheid van het gebied Het Groene Woud. Decorandus is medeoprichter van deze vereniging. Ook vervult hij de functie van secretaris (tot 2010) en penningmeester.
-2003 – heden: vrijwilliger bij Stichting Topaze (specialistische jeugdzorgaanbieder). Decorandus laat jongeren, die op meerdere leefgebieden vastlopen, op zijn boerderij wonen en werken via een ervaringsleer-project.
-2008 – heden: bestuurslid/vrijwilliger bij Stichting Het Roois Landschap. Decorandus stimuleert zijn collega-agrariërs om deel te nemen aan allerlei landelijke- en regionale regelingen om meer natuur in het agrarisch bedrijf onder te brengen.

De heer P.H.N. (Piet) van de Sande (1947) Nijnsel
-1965 – heden: vrijwilliger bij Muziekvereniging Meierijstad/Harmonie Nijnsel (v/h Fanfare Sint Antonius van Padua). Decorandus was o.a. verantwoordelijk voor het vervoer en de opslag van het slagwerk (incl. het klaarzetten van de instrumenten bij de wekelijkse repetitie). Verder was hij actief betrokken bij het organiseren van de uitwisselingen tussen de harmonie uit Nijnsel en de fanfare uit Olpe (Duitsland).
1985 – heden: vrijwilliger bij Parochie Heilige Oda (v/h de Parochie Sint Antonius van Padua). Decorandus was vele jaren actief als collectant tijdens de wekelijkse kerkdiensten. Sinds zijn pensionering vervult hij de functie van acoliet bij uitvaarten. Voorts is hij coördinator en medewerker in de onderhoudsploeg van het kerkhof en verricht hij kleine onderhoudswerkzaamheden aan de kerk en de Antoniuskapel.
-1985 – heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Heikneuters te Nijnsel. Betrokkene was o.a. mede-initiatiefnemer van de jaarlijkse Bonte Avonden. Verder is hij medeorganisator van de vlooienmarkt en zorgt hij ervoor dat de “vlooien” worden opgehaald, uitgezocht en opgeknapt.
-1990 – heden: vrijwilliger bij ontmoetingscentrum De Beckart te Nijnsel. Naast het verrichten van allerlei klusjes in en om De Beckart is decorandus ook actief – in allerlei functies – bij de evenementen die in het ontmoetingscentrum georganiseerd worden.
-2007 – heden: vrijwilliger bij het Sint-Jorisgilde. Bij alle activiteiten die door het gilde georganiseerd worden, is decorandus aanwezig om hand- en spandiensten te verrichten.

Mevrouw C.C.M. (Toos) Sijbers - Cissen (1941) Sint-Oedenrode
-1970 – 1985: vrijwilligster bij de Nijnselse Fanfare en carnavalsvereniging “De Heikneuters”. Betrokkene was altijd in de weer met de naaimachine om prachtige kostuums te maken voor de muzikanten, de majorettes en de deelnemers aan de carnavalsoptocht. Daarnaast was ze actief betrokken bij de jaarlijkse Nijnselse Muziek -en feestweek en bij de kinderoptocht.
1985 – 1993: vrijwilligster bij en bestuurslid van de Parochie Sint-Antonius van Padua te Nijnsel. Als lid van het kerkbestuur was decoranda betrokken bij de vele activiteiten, die naast de wekelijkse kerkdiensten, door de parochie georganiseerd werden. Tevens was zij namens de parochie afgevaardigde in het schoolbestuur van de basisschool te Nijnsel.
1993 – 2013: coördinator van de werkgroep Muziek en Theater en vrijwilligster bij de Stichting Roois Kultuur Kontakt. Voorts verrichtte zij nog allerlei hand- en spandiensten voor de andere werkgroepen, zoals voor de werkgroep tentoonstellingen. Verder was zij initiatiefnemer van het opzetten van een informatiebulletin voor de medevrijwilligers. Ook voor de productie van de voorstelling “Passiespel” van Loyd Webber in 2006 was ze volop in de weer. Mevrouw Sijbers ontwierp en maakte de kleding voor 100 toneelspelers en figuranten.
-1994 – heden: begeleider bij het Seniorenzwemmen in zwembad De Neul te Sint-Oedenrode.
-2001 – 2013: secretaris van de plaatselijke politieke Ouderenpartij (Sint-Oedenrode)
-2011 – heden: mantelzorger

Mevrouw P.W.S.M. (Nelleke) Thijssen (1948) Sint-Oedenrode
-1996 – 2010: Coördinator en lid van de commissie Muziek en Theater bij het Roois Kultuur Kontakt (RKK). Decoranda was o.a. medeorganisator van de TAM TAM muziekmiddag; was de verbindende kracht bij de grote manifestatie Proef de Wereld (ze schreef samen met jongeren een theaterstuk met dit thema) en was als regisseuse actief betrokken bij de productie van de voorstelling “Passiespel” van Loyd Webber in 2006.
-2007 – 2014: medeoprichtster, bestuurslid en regisseuse bij theatergroep Oeck. Betrokkene bedacht nieuwe - en bewerkte bestaande theatervoorstellingen zoals bijv. de voorstelling “Goud”; ze verzorgde de randvoorwaarden; werkte de projecten uit; bouwde met behulp van enthousiaste vrijwilligers de decors; ze legde de locaties vast en ze verzorgde de kaartverkoop.
-2008 – heden: Vrijwilligster bij Welzijn De Meierij. Wekelijks brengt decoranda mensen thuis een bezoek, die ondersteuning nodig hebben bij bijv. het boodschappen doen. Ook was zij een aantal jaren begeleidster van een taalgroep voor allochtone vrouwen en was ze “voorlezer” bij de Voorleesexpress. Een initiatief waarbij een “voorlezer” voorleest bij gezinnen met kind/kinderen met een taalachterstand.
-2016 – heden: Vrijwilligster bij Senior Rooi. Betrokkene is lid van de werkgroepen “Nieuwe wegen in Zorg en Welzijn” en “Zomeractiviteiten”. Ze is medeorganisator van diverse projecten waaronder bijvoorbeeld het project “De Roze Loper” en “Heel Rooi Bakt”.

Piet van de Sande
Gerdien van den Brand - Brekelmans
Toos Sijbers - Cissen
Nelleke Thijssen