Bekkers advies AED
Bekkers advies AED

Verhoging uitkering betaald ouderschapsverlof

Financieel Financien

Sint-Oedenrode - Ouders hebben recht op ouderschapsverlof tot hun kind 8 jaar oud is. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Hiervan kunnen zij straks 9 weken betaald opnemen. Ouders moeten dit betaalde verlof opnemen binnen 12 maanden na de geboorte van hun kind.

De werknemer kan het verlof flexibel opnemen en krijgt met ingang van 2 augustus over de 9 weken van het betaalde verlof 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) betaald. Dit was tot nu toe 50%. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen.

Betaald ouderschapsverlof bij kinderen die al geboren zijn vóór de invoering van de wet
Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten de ouders op dat moment werken (werknemer zijn) en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsuur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Het gratis inloopspreekuur voor vragen is voorlopig gesloten. U kunt ons in plaats daarvan bellen met uw (korte) vragen op het gebied van het vorenstaande maar ook voor uw administratie fiscaliteit, salarisadministratie en personeelsadvisering. U kunt ons ook vinden op Facebook, Instagram en Linkedin. Lucy Bax-Koenders RB, fiscaal adviseur bij Bekkers Advies www.bekkersadvies.nl