Afbeelding

Aantal jongeren in Rooi stijgt, maar aantal ouderen ook

Human Interest Human interest

Sint-Oedenrode - Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat steeds meer jongeren in Nederland naar grote steden trekken. Dat doen ze om te studeren of een baan te vinden. Daarnaast daalt het aandeel jongeren in Nederland, waardoor de bevolking geleidelijk ouder wordt. Deze twee trends zorgen voor een grijzer straatbeeld in dorpen. Toch lijkt Rooi de dans te ontspringen: in 2019 waren er 1.620 jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Momenteel staat de teller op 1.700.

Niet alleen in Sint-Oedenrode, maar in heel Meierijstad is er sprake van een stijging. Tussen 2019 en 2021 kwamen er 327 jongeren bij in onze gemeente. Of Corona iets met die stijging te maken heeft, is onduidelijk. Het is mogelijk dat jongeren wegens eenzaamheid in de pandemie terugverhuisden. Daar moet wel een kanttekening bij worden geplaatst: niet iedereen die (tijdelijk) thuis woont, zegt zijn kamer op. Daardoor zijn die verplaatsingen niet altijd terug te zien in de cijfers. Een andere verklaring zijn de stijgende prijzen van de woningmarkt.

Toch beslaan jongeren nog altijd de kleinste groep in Meierijstad: de helft van onze inwoners bestaat uit 45-plussers. En terwijl het aantal jongeren stijgt, stijgt het aantal ouderen net wat sterker: sinds 2019 zijn er 547 65-plussers bijgekomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toont aan dat 27% van de inwoners van Meierijstad uit 0 tot 25-jarigen bestaat, net iets onder het landelijk gemiddelde. Een groot deel hiervan bestaat echter uit kinderen. Als je alleen kijkt naar de hoeveelheid inwoners tussen de 15 tot 25 jaar, kom je uit op een magere 12%.

Een jongere uit Rooi aan het woord

Willem Vervoort is een van de jongeren die in Rooi bleef wonen. Hij is nu 19 jaar en studeert Biomedische Technologie aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Dat is een van de redenen dat hij het niet nodig vindt om op kamers te gaan: “Ik hoef niet ver te reizen. Ik woon dichtbij de snelweg dus ik kan zo de bus naar Eindhoven pakken”, vertelt Willem. “Het maakt weinig verschil in de ochtend.” Toch heeft hij er zeker aan gedacht om op kamers te gaan. “Het lijkt me gezellig om met vrienden in een huis te wonen. Het is echter nog niet zover gekomen. Ik had met m’n ouders afgesproken dat ik het eerste jaar sowieso thuis bleef wonen. Daarnaast zou ik ook mijn planning qua werk, sport en andere vrienden aan moeten passen.”
Ook het krijgen van een hogere studieschuld speelt een rol. “Een kamer kan ik niet uit eigen zak betalen, dus dan zou ik moeten lenen. Door twee jaar te wachten met het op kamers gaan, bespaar ik al honderden euro’s die ik anders terug moet betalen.” Hij vertelt verder over de vele voordelen van het thuis wonen. “Ik hoef nu niet alleen geen huur te betalen, maar ook geen eten of spullen voor in een nieuw huis.” Hij geeft toe ook rekening te houden met het Coronavirus: “Ik zou het eerste jaar dus sowieso niet op kamers gaan, maar ik wist wel dat zolang Corona aanhield, ik thuis bleef wonen. Ik hoefde maar één of hooguit twee keer per week op de campus te zijn. Dan zou het wel erg duur worden, en er eigenlijk geen voordelen aan vastzitten.” Bij zijn vrienden merkte hij hetzelfde: “Van hen woont er nog niemand op kamers. Ik denk dat dit mede door Corona komt.

Honk1224
Voor een aantal jongeren in Sint-Oedenrode voelt jongerencentrum Honk1224 als een thuisbasis. Het jongerenwerk ondersteunt jongeren ook als ze zelfstandig willen gaan wonen. “We helpen ze bijvoorbeeld met vragen over financiën, middelen, ga zo maar door. Als ze uit huis willen maar denken ‘help, wat moet ik doen?’, dan steunen we ze daarin”, zegt jongerenwerker Jack Elbers. Omdat jongerenwerkers groepswerkers zijn, is er geen ruimte voor intensieve begeleidingstrajecten richting wonen. “Wel gaan we gesprekjes aan waarin we bijvoorbeeld kijken hoeveel het gaat kosten, hoe het zit met huursubsidie en hebben we het over andere zaken waaraan jongeren moeten denken wanneer ze op zichzelf gaan wonen.”