Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 6cedd2
Foto: Ellis Rijkers

Amendement HIER voor locatie bestuurscentrum

Sint-Oedenrode – De toekomstige locatie van het bestuurscentrum Meierijstad is zo'n hot item, dat verschillende fracties hun messen publiekelijk aan het slijpen zijn. Fractie HIER komt zelfs vóór de commissievergadering van donderdag al met een amendement (wijzigingsvoorstel) op het collegevoorstel. Twee mogelijkheden zijn in beeld: ofwel het bestuurscentrum blijft op de huidige locatie in Sint-Oedenrode, waarbij het gebouw en de bezetting ervan wel de nodige aanpassingen behoeven. Ofwel het bestuurscentrum komt in een nieuwbouw naast het huidige gemeentehuis in Veghel.

Het college stelt voor om beide locaties tegelijkertijd te onderzoeken, en dat onderzoek af te ronden in het eerste kwartaal van 2020. Maar dat is nu precies wat Peter Verbraak namens de fractie HIER graag anders wil zien. "Eérst de mogelijkheden bezien op de huidige locatie. Dit is immers toegezegd. Bovendien scheelt dit geld. Wij kiezen voor het uitwerken van voorkeur scenario 1 en de uitkomsten van dit onderzoek - met mogelijk verschillende opties - voor 1 juli 2020 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Pas als dit niet haalbaar blijkt, kan alternatief 2 worden onderzocht, plus een andere bestemming voor Kasteel-Raadhuis Dommelrode." Naast de toezegging door een betrouwbare overheid heeft HIER nog meer argumenten. Hun amendement (ontdaan van vormvereisten) luidt als volgt:

"Een beperkt onderzoek onder raads- en commissieleden heeft uitgewezen dat het huidige bestuurscentrum niet naar ieders mening optimaal toegerust is voor raads- en commissievergaderingen. De huidige leegstand in het bestuurscentrum brengt onnodige kosten met zich mee. Afstand doen van de fractiekamer is voor meerdere fracties bespreekbaar, evenals het huidige vergadermodel, ook omdat de inwoners van Meierijstad geen twee vergaderingen tegelijk kunnen volgen. College en raad streven eerder minder dan meer m2 vastgoed na en Kasteel Dommelrode - als nationaal en gemeentelijk monument - onderdeel van het bestuurscentrum."

Ze overwegen daarbij dat de betrouwbaarheid van de overheid mede bepaald wordt door het nakomen van haar afspraken. "Bovengenoemde fusieafspraak wordt door de inwoners van Sint-Oedenrode zeer gewaardeerd, mede vanwege de bestuurlijke regionale positie/rol van Sint-Oedenrode in het verleden. Leegstand is ongewenst, mede in het belang van reuring en dynamiek in Sint Oedenrode, Om de exploitatiekosten te verminderen had het college vanaf 1 januari 2017 de achterste lob van het bestuurscentrum kunnen/moeten verkopen/verhuren. Kasteel Dommelrode is cultuur historisch erfgoed en moet voor de bevolking van Meierijstad behouden, en dus toegankelijk blijven. De in 2016 opgestelde besturingsfilosofie is nog niet geëvalueerd en Rooise burgers en organisaties worden graag betrokken bij het inhoud geven van het historische deel van het bestuurscentrum. De gemeenteraad wenst een sober, maar doelmatig en multifunctioneel bruikbaar bestuurscentrum".

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!