Logo mooirooi.nl
Bron: AS Media   | Fotonummer: 8aa1c2
Bron: AS Media (Foto: Hans van den Wijngaard)

Werkgroep aan de slag met klachten geluidsoverlast A50

Nijnsel - Na aanpassingen aan de geluidswal van de A50 in Nijnsel - augustus/september vorig jaar - is er een aantal klachten binnengekomen over een toename van de geluidsoverlast. Er is nu een werkgroep samengesteld om inzicht te krijgen in deze klachten en om te zoeken naar een mogelijke oplossing.

De werkgroep roept het dorp op om vragen te beantwoorden over de ontstane situatie.
'Allereerst willen wij graag een overzicht verkrijgen van de ervaringen vanuit het gehele dorp; vandaar dat wij alle inwoners van Nijnsel verzoeken om hun medewerking te verlenen door het beantwoorden van een paar vragen en deze zo spoedig mogelijk aan ons toe te mailen. De vragen: Is de geluidshinder bij u ter plaatse afgenomen of toegenomen na aanpassing van de geluidswal naast de A50? Waar in Nijnsel woont u? Graag willen wij uw adres om een overzicht per gebied te krijgen. Merkt u deze toe- of afname vooral overdag, 's avonds bij windstilte of als het warm of koud is? Betreft het hier bepaalde geluiden die nu extra sterk door komen? Graag uw adres vermelden en uw reactie sturen aan a50@meierijstad.net'
'Indien wij u persoonlijk mogen benaderen voor nadere vragen naar aanleiding van uw reactie dan graag ook uw telefoonnummer vermelden. Door het verzamelen van zo veel mogelijk info vanuit het gehele dorp kunnen wij vervolgens een goed overzicht vastleggen, wat wij vervolgens bij Rijkswaterstaat kunnen presenteren. Natuurlijk zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en deze uitsluitend gebruiken voor een maximaal resultaat om de geluidsoverlast te minimaliseren voor alle inwoners van Nijnsel. Bij deze danken wij u bij voorbaat voor uw medewerking. Met vriendelijke groeten, Team geluidhinder A50 Nijnsel.'


Meer berichten
 

Wat vindt u?

Welke van deze drie geselecteerde namen moet de nieuwe naam voor Prinsenzittingen 2020 worden?Reageren!