Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 1f086e
Foto: Jeroen van de Sande
Bedrijfsnieuws

Babydump breidt fors uit

Sint-Oedenrode - Aan de Nijnselseweg 26, waar een van de twee distributiecentra van Baby-Dump gevestigd, wil het bedrijf haar distributie concentreren. De daarvoor benodigde uitbreiding van de huidige bedrijfsbebouwing bestaat uit de bouw van een nieuwe bedrijfshal van maar liefst circa 6.000 m2, in twee bouwlagen.

Dit in aansluiting op de bestaande bedrijfshallen en een uitbreiding van de kantoorruime met circa 1.200 m2, eveneens verdeeld over 2 bouwlagen. Daarnaast wordt de ontsluiting verbeterd. Deze voldoet volgens het college aan een landschappelijke inpassing, als bedoeld in het Natuurnetwerk Brabant, en past binnen een goede ruimtelijke ordening. Het college heeft daarom het ontwerp-bestemmingsplan Nijnselseweg 24 te Nijnsel ter inzage gelegd.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Bent u blij dat de werkweken weer beginnen?Reageren!