Logo mooirooi.nl
Het dak van TVE, vol met zonnepanelen.   | Fotonummer: 0588de
Het dak van TVE, vol met zonnepanelen.
Natuur en Milieu

Energieneutraal voor Meierijstad complex verhaal

Meierijstad - Duurzaamheid, het is de laatste jaren een van de belangrijkste topics geworden in Nederland, in Europa en in de wereld. Ook gemeente Meierijstad hecht veel waarde aan verduurzaming. Zo is in het eerste coalitieakkoord 2017-2022 de ambitie opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn. Hoe? Daar vertelt wethouder Harry van Rooijen meer over. Hij heeft duurzaamheid in zijn portefeuille.

De gemeente wil op weg naar 2050 jaarlijks zichtbare stappen zetten en de productie van duurzame energie en energiebesparing versterken. Zo besloot ze om in 2018 een bedrag van 50.000 euro beschikbaar te stellen voor het verlenen van subsidies aan particuliere wooneigenaren die hun woning wilden verduurzamen. Van Rooijen legt uit waarom ze hiervoor kozen. "Begin dit jaar hebben we als gemeente nagedacht over hoe wij een versnelling in kunnen zetten met het verduurzamen van particuliere woningen. Dan heb je twee opties. Je kunt mensen stimuleren door te informeren of je kunt ook boter bij de vis doen en financieel bijdragen."

Het werd dus dat laatste. Vanaf 1 januari 2018 hadden particuliere wooneigenaren uit Meierijstad de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de gemeente. Over het hele jaar was er maximaal 50.000 euro te verdelen, maar dit bedrag ging snel op. Het liep storm en na een paar weken was er al geen subsidie meer. Desondanks houdt de gemeente vast aan haar plan en komt er ook in 2019 50.000 euro vrij voor het verstrekken van subsidies. Dit omdat ze de voorgenomen termijn van twee jaar wil afmaken. Van Rooijen staat achter de keuze: "Die hele energietransitie regelen met subsidies gaat niet, maar we willen toch een stimulans geven. En als een soort pilot hebben we dit in het leven geroepen."

Lees woensdag verder in DeMooiRooiKrant

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Gaat u stemmen voor de Europese Verkiezingen?Reageren!