Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 60cc97
Foto: Henri van Hoorn
Meierijstad

Meierijstad koopt grond Duits Lijntje

Meierijstad - Meierijstad koopt het 'Duits Lijntje'. Dit biedt namelijk volop kansen: de voormalige spoorlijn heeft, naast een grote cultuur-historische waarde, een sterke verbindende kracht in zich.

Uit een onderzoek van de Provincie bleek er geen vraag meer naar vervoer via deze voormalige spoorlijn. Eigenaar ProRail heeft daarom het tracé (voor een symbolisch bedrag) te koop aangeboden aan gemeente Meierijstad. Wethouder Jan Goijaarts: "Wij zijn blij met deze kans. Het Duits Lijntje geeft samenhang, verbindt stad en land met wonen en werken én zorgt voor een nog aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in Meierijstad. Het levert een bijdrage aan het waarmaken van onze ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, bereikbaarheid, veiligheid, recreatie en toerisme, natuur en ecologie en het versterken van cultuurhistorisch erfgoed."

Kansen voor plant en dier
Het Duits lijntje wordt al een hele tijd niet meer gebruikt als spoorbaan. Daardoor kreeg de natuur langs en op de spoorbaan volop de kans om te groeien en bloeien. Met de aankoop van dit groene stuk 'niemandsland' worden nu verschillende landschappen aan elkaar gekoppeld. Dat maakt het voor dieren en planten nog aantrekkelijker.

Kansen voor toerisme en recreatie
De aankoop helpt ook bij de realisering van een aantal fiets- en wandelroutes op, langs en rondom het Duits Lijntje. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke verbinding tussen de Maashorst en Het Groene Woud en kunnen de knooppuntenroutes verder uitgebreid worden.

Kansen voor woon/werkverkeer
De spoorlijn is onderdeel van het dagelijks leven in de regio, niet alleen als recreatieve verbinding, maar ook in het woon-werkverkeer per fiets. De lijn verbindt nu al diverse woon- en werkgebieden in de regio en binnen Meierijstad. Daarnaast maakt deze aankoop straks de aansluiting op de snelfietsroute tussen Veghel en Uden mogelijk.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Gaat u stemmen voor de Europese Verkiezingen?Reageren!