De Goede Herderkerk is gemeentelijk monument
De Goede Herderkerk is gemeentelijk monument Foto: Hans van den Wijngaard

Floris Alkemade ontwerpt alternatieven voor Goede Herderkerk

Woningbouw Woningbouw

Sint-Oedenrode - Het zat er aan te komen: een ‘Plan B’ voor woningbouw bij de Goede Herderkerk. Het oorspronkelijke plan kwam uit de koker van vastgoedontwikkelaar Vastlab uit Breda, die sinds augustus dit jaar eigenaar mag noemen van de kerk. Vastlab wilde zestien tot achttien appartementen bouwen binnen het kerkgebouw. De Pieter Dijkema Stichting en de stichting het Cuypersgenootschap hadden veel zorgen over dit plan. “Wij vrezen dat bij deze herbestemming belangrijke kwaliteiten van dit monument verloren gaan. Wij verzoeken u om aan te sturen op een nieuw plan, dat meer recht doet aan met name de bijzondere waarden van het interieur” aldus de Pieter Dijkema Stichting.

Ze komen nu met een alternatief, ontworpen door niemand minder dan rijksbouwmeester en Rooienaar Floris Alkemade. Beter gezegd: twee alternatieven. Beide bestaan uit houten, verplaatsbare en zeer duurzame units. In ‘optie A’ worden die voornamelijk binnen het kerkgebouw geplaatst, ‘optie B’ gaat nog een stap verder en situeert ze op de gemeentegrond rondom tegen het kerkgebouw aan. In zijn ontwerpen vraagt de rijksbouwmeester ook aandacht voor de bijzondere architectonische waarde van het gebouw. “Zijn we als generatie in staat om op de juiste manier met deze bijzondere erfenis om te gaan? Op het moment dat we gaan transformeren, als we zaken gaan uitgummen, is het aan ons om de juiste keuzes te maken. Zijn we in staat om de juiste kwaliteiten op tijd te herkennen en te waarderen?” Geïnspireerd door Alkemade heeft de Pieter Dijkema Stichting nog een alternatief ontwerpvoorstel gemaakt. “Hierbij worden de woningen aan de rand van het kerkplein gebouwd, waardoor er een nieuw en intiem plein ontstaat dat als kloppend hart voor de wijk kan functioneren. In deze opzet kan het ensemble van de Goede Herder ook behouden blijven en dienen als cultureel centrum voor Meierijstad en daarbuiten.” 

“Vernielen, verwijderen en verplaatsen interieur”
Bij de besluitvorming omtrent de toekomstige invulling doet zich volgens de Pieter Dijkema stichting echter een verontrustende ontwikkeling voor. “In de afgelopen periode hebben we als stichting meermaals het verzoek ingediend bij het parochiebestuur om met hen van gedachten te wisselen, maar dat verzoek wordt genegeerd. Wel hebben we geconstateerd dat de parochie bezig is met het opzettelijk vernielen, verwijderen en verplaatsen van roerende en onroerende goederen van het interieur van de Goede Herder. Het interieur wordt echter expliciet genoemd in het aanwijzingsbesluit tot gemeentelijk monument. Dat mag dus niet verwijderd, vernield of verplaatst worden zonder vergunning van de monumentencommissie.” Volgens hem stelt de parochie dat dit interieur eigendom is van het bisdom. Hij overweegt aangifte te doen bij justitie. Een door hem aangevraagd gesprek met de betreffende wethouders is echter afgewezen, omdat de monumentencommissie de ingediende alternatieven nog moet beoordelen.

Kijk voor de schetsen van de plannen in DeMooiRooiKrant van deze week