Scouting Rooi, Gemeente Meierijstad en Land van Kien ondertekenen een intentieverklaring
Scouting Rooi, Gemeente Meierijstad en Land van Kien ondertekenen een intentieverklaring

Nieuwe locatie voor Scouting Rooi in beeld

Roois nieuws

Sint-Oedenrode - De kosten voor de nieuwbouw van Scouting Rooi op de huidige locatie aan het Achterpad dreigden te hoog te worden. Daarom is de gemeente vanaf december 2022 samen met de Scouting op zoek gegaan naar alternatieven voor de huisvesting. Momenteel is er een nieuwe locatie in beeld, op het Land van Kien.

Het idee is om naast Hoeve Arbeidslust aan het Kinderbos een historische Brabantse dwarsdeelschuur te (her)bouwen. De plek biedt vanwege de ligging in het buitengebied veel mogelijkheden voor scoutingactiviteiten. Land van Kien wil de schuur daarnaast gebruiken voor de dagbesteding van Zorg Hoeve Arbeidslust. Uit een eerste verkenning blijkt dat vestiging van een dwarsdeelschuur op deze locatie kansrijk is. In het vervolgtraject worden de mogelijkheden hiervan verder onderzocht en in beeld gebracht.

Gemeente Meierijstad, Land van Kien en scouting Rooi organiseren binnenkort samen een informatiebijeenkomst waarin dit initiatief wordt toegelicht en vragen kunnen worden gesteld. De uitnodiging hiervoor worden later nog bekend gemaakt. Scouting Rooi, Land van Kien en gemeente Meierijstad ondertekenden op 16 mei 2023 een intentieverklaring waarin is afgesproken om samen dit alternatief verder te onderzoeken en uit te werken. Rik Compagne (wethouder Meierijstad): “De beoogde nieuwe locatie voor het scoutinggebouw past goed in de omgeving van Land van Kien, waarbij het gebouw door de combinatie van functies maximaal wordt benut. Zowel de initiatiefnemers van Hoeve Arbeidslust als Scouting vinden elkaar en kunnen samen optrekken om de gewenste huisvesting te realiseren. Ik ben er trots op.” Martijn Fliervoet (voorzitter Scouting Rooi): “Na aanvankelijke teleurstelling doordat het eerdere ontwerp te duur bleek zijn wij nu erg enthousiast over de locatie die nu in beeld is. Het is van meerwaarde dit samen te doen en met elkaar te zoeken naar optimalisatie in het gebruik van het toekomstige gebouw.