Ruud Merks
Ruud Merks Foto: Bas Ulehake

MooiRooi stelt aan u voor: Ruud Merks van SP

Politiek Politiek Meierijstad

Meierijstad - In deze rubriek stellen we de komende weken alle lijsttrekkers aan u voor van de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Meierijstad. Dit doen we aan de hand van vijf vragen. Vandaag: Ruud Merks, lijsttrekker van de SP.

Wat is uw naam, leeftijd, woonplaats en (voormalig) werk?
Ik ben Ruud (eigenlijk Rudy) Merks en 53 jaar oud. Geboren en opgegroeid op de Boschweg in Schijndel. En trotse vader van twee kinderen Elle (22) en Tom (20) jaar. Na mijn opleiding heb ik diverse functies bekleed in de detailhandel, onder andere accountmanager, filiaalmanager en district manager. Momenteel ben ik werkzaam als taxi-chauffeur. Een mooi job, waarbij ik elke dag in contact kom met mensen en zodoende een goed beeld krijg, wat er leeft en speelt in de samenleving.

Waarom wilde u lijsttrekker worden?
Bij de SP is het de gewoonte dat je ervoor wordt gevraagd. Onze selectiecommissie heeft mij gevraagd of ik weer lijsttrekker wilde worden. Daar heb ik ja op gezegd. En onze leden hebben mij unaniem gekozen (wat een ontzettende eer is en waar ik trots op ben).
Maar ik ben niet alleen het boegbeeld van de SP. Samen met een heleboel enthousiaste kandidaten, gaan we voor een mooie verkiezingsuitslag.

Waarom moeten mensen op uw partij stemmen?
Meierijstad verdient moedige, sociale keuzes: goede zorg, gelijke kansen voor kinderen, betaalbare huizen en leefbare buurten. We komen met punten die ervoor moeten zorgen dat we de kloof tussen arm en rijk verkleinen en de dat we de strijd aangaan tegen energiearmoede. Keuzes die altijd tegenstand zullen oproepen bij rechtse partijen, rijke multinationals of op winstbejag uit zijnde vastgoedbonzen. We zorgen ervoor dat sport en cultuur voor iedereen bereikbaar zijn en dat we samenwerking verkiezen boven doorgeslagen marktwerking.

Wat is het eerste dat u aan Meierijstad zou veranderen?
Het gemakkelijkste zou zijn om een opsomming van alle speerpunten te noemen. Maar laten we eerst eens beginnen met de strijd tegen onrecht. En nog sterker het onrecht dat wordt aangedaan tegen mensen, die zich er niet tegen kunnen verzetten. Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. We moeten elkaar respecteren om wie we zijn. Waarom zouden mensen met bijvoorbeeld een andere huidskleur, geaardheid, beperking of een lager inkomen minder zijn dan andere mensen?

Met welke politieke partij zou u graag willen samen werken en is er een partij die u uitsluit? 
Meebesturen is geen doel op zich voor de SP. We doen alleen mee, als we een coalitie kunnen vormen met een meer sociaal gezicht. Een gemeente waar eerlijk delen de norm is, dat willen we voor elkaar krijgen. Wij sluiten geen partijen op voorhand uit.
Over coalitiedeelname: geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. Openstaan voor alle goede voorstellen van alle gekozen (lees kiezers die gestemd hebben) partijen in de raad.


Mobiliteitsvisie gaat files niet oplossen

De Duurzame MobiliteitsVisie heeft de raadscommissie donderdag urenlang bezig gehouden en kreeg, naast complimenten over de inhoud, ook veel kritiek te verduren, met name over het te verwachten effect. Sommige fracties vonden dat de visie moest worden herschreven omdat de verbreding van de N279 tussen Veghel en Helmond was afgeschoten door de Raad van State. Portefeuillehouder Harry van Rooijen ontraadde dat, omdat het onnodig vertragend zou werken. Andere oplossingen voor de N279 konden volgens hem prima verder worden uitgewerkt naast de overige actiepunten uit de visie.

Het visiedocument kreeg ook kritiek omdat het weinig aandacht schonk aan voetgangers, en al helemaal niet voor de eventuele treinverbinding dat in Mijlpalen voor Meierijstad, een eerder visiedocument, als te onderzoeken actiepunt stond vermeld. Koren op de molen voor SP-er Kees van Limpt. “Je hebt een vitrinekast, een televisiekast, en Meierijstad heeft ook nog een visiekast” sneerde hij, om vervolgens op te sommen welke visies Meierijstad nog meer heeft. Hij noemde het document met haar 180 pagina’s ‘eerder een rapportage’ en ook Sylvia Derks (PvdA) en Frank-Jan van Zutven (VVD) vonden het woord ’visie’ niet op zijn plaats. Een visie is voor de lange termijn, en dat lazen ze er niet in terug.
Vooral Bertus van Berkel (CDA) was fel tegen op het doorzetten van de visie, nu de wethouder voorstelde om de N279 eruit te lichten “De verkeersdruk is nu al niet meer houdbaar”. Maar wat betreft de N279, een provinciale weg, is de provincie nu eerst aan zet, aldus Van Rooijen. Die provincie zit ook in de weg voor een alternatieve oplossing, als een treinverbinding, het ‘vervoer van de toekomst’ want die wens vinden ze volgens de wethouder ‘geen realistische gedachtegang’. Hij wilde die wens zelfs niet in de duurzame mobiliteitsvisie opnemen maar dat was tegen het zere been van Gertjan Hobert (D66). Die vond de visie zelfs hét moment om de ambitie voor een treinverbinding vast te leggen. D66 gaat hierover een motie indienen bij de raadsvergadering van 27 januari. Voor die motie lijkt veel draagvlak, maar niemand had de illusie dat de treinverbinding er daardoor veel sneller zou zijn.