Afbeelding
Foto:

Vitaliteitsakkoord geeft gezonde ambitie Meierijstad weer

Politiek Politiek Meierijstad

Sint-Oedenrode - In een ideale samenleving beweegt iedereen genoeg en wordt er niet gerookt of gedronken. Het zou honderdduizenden fysieke en mentale klachten per jaar schelen. Echter is het een utopie om te denken dat een dergelijke maatschappij haalbaar is. Toch wil gemeente Meierijstad er alles aan doen om haar burgers een zo gezond mogelijk leven voor te schotelen. Met het ondertekenen van het Vitaliteitsakkoord wordt een ambitie werkelijkheid en daar gaan we de komende tijd nog meer van merken.

Het lokale Vitaliteitsakkoord is een akkoord dat zich richt op het voorkomen van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en psychische problemen. Sporten en bewegen is een belangrijk middel bij de preventie hiervan. “Sporten en bewegen is geen doel op zich, maar draagt bij aan je fysieke, mentale welzijn en biedt kansen voor je persoonlijke ontwikkeling. Sporten en bewegen biedt ook bij uitstek mogelijkheden om sociale contacten op te doen, nieuwe vriendschappen te sluiten en eenzaamheidsgevoelens tegen te gaan”, tekenen we op uit de mond van wethouder Coby van der Pas. Aan de basis van het akkoord ligt de Sportnota ‘Sportief in Beweging’ uit 2018.

De komende jaren houdt de gemeente zich vast aan vier pijlers. Eén daarvan is ‘gezonde sportverenigingen’. “Samen met de sportverenigingen willen we nog meer sport en beweegarrangementen ontwikkelen, zoals verbreding walking sports, uniek sporten en beweegboosts. Ook zijn we samen aan de slag om meer rookvrije sportaccommodaties te realiseren en streven we naar een gezonde sportkantine. Daarbij geeft Team Fit verenigingen advies in het aanbieden van gezondere voeding. Daarnaast geven we met partners e-learning aan barpersoneel over hoe ze om moeten gaan met verantwoord alcohol schenken. Er is langzaam een kentering gaande en dat moeten we de tijd geven.” Een tweede pijler is ‘Vitaliteit in de buurt’. Met allerlei partners gaat de gemeente de wijken in om sporten en bewegen te stimuleren. Van der Pas: “Vooral in deze tijd is het extra belangrijk. Niet alleen om het sporten, maar ook om de sociale contacten, want eenzaamheid is een groot probleem, ook bij jongeren.” In samenwerking met de PSV Foundation – waar al een innige samenwerking mee is – wordt Fit in de Buurt opgestart.

De derde in een rij van vier is bewegend leren en lerend bewegen op basisscholen en kinderopvang. “Bewegingsonderwijs draagt niet alleen bij aan de motorische ontwikkeling van een kind. Onderzoek wijst uit dat het ook bijdraagt aan de cognitieve ontwikkeling. Leren bewegen en bewegend leren liggen in elkaars verlengde. We willen de komende tijd samen met het onderwijs en andere partners een ontwikkellijn 0 tot 18 jaar opzetten. En leerkrachten bewegingsonderwijs ondersteunen.” Als laatste lijn stipt ze ‘Vitaliteit op de werkvloer’ aan. Sporten en bewegen draagt bij aan je fit voelen, minder verzuim en meer werkgeluk. Hierbij wordt samengewerkt met welzijnspartners, sociaal maatschappelijke partners als Laverhof en Platform Ondernemend Meierijstad. Bewustwording is een belangrijke factor hierbij. Thematische workshops kunnen hierbij ondersteunen “Het gaat er ook om dat we de mensen die niet werken mentaal en fysiek fit houden. Ook dat draagt bij als onderdeel van het weer vinden van een plek in het arbeidsproces”, legt Van der Pas uit. Voor de uitvoering van het vitaliteitsakkoord ontvangt de gemeente van het Rijk drie jaar lang 50.000,- per jaar. Daarnaast wordt uit andere budgetten geput.