Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 328fa7
Foto: Jeroen van de Sande

Eric van den Bogaard stapt op, Rik Compagne volgt hem op als wethouder

  Politiek

Sint-Oedenrode - CDA, VVD, PvdA en Team zes gaan verder als coalitiepartners. Zij hebben het vertrouwen in elkaar en in de goede samenwerking met elkaar uitgesproken. De uitkomst van de besprekingen liet op zich wachten omdat er overeenstemming moest worden bereikt over onder andere de zesde wethouder: de coalitie wil verder met een college van B&W met vijf wethouders. Wethouder Eric van den Bogaard kiest ervoor zijn functie van wethouder niet voort te zetten. In overleg met de partijen wordt gekeken naar het juiste moment hiervoor.
De vijfde wethouder wordt Rik Compagne.

Verklaring wethouder Van den Bogaard

CDA, VVD, PvdA en Team zes hebben aangegeven verder te gaan in een coalitie. Dit besluit heeft als consequentie dat ik, hoewel ik dit betreur, heb besloten mijn functie van wethouder niet voort te zetten. In overleg met de partijen zal gekeken worden naar het juiste moment om de functie neer te leggen.

In eerste instantie heb ik steeds loyaliteit gevoeld naar de 11 fractieleden van Team Meierijstad, zoals we van start zijn gegaan in 2017. Ik betreur het dat er binnen Team Meierijstad een breuk is ontstaan. Gaandeweg het proces is voor mij toch de keuze voor één van de twee afgesplitste delen een rol gaan spelen. Beide partijen zijn – min of meer - elkaars concurrenten geworden en dat maakt het lastig om bij beide partijen mijn loyaliteit te leggen. Hoewel het een moeilijke keuze is, wil ik daarin mijn persoonlijke integriteit voorop stellen en open, eerlijk en transparant zijn. Mijn loyaliteit ligt bij de nieuwe partij Lokaal Meierijstad. Daarom aanvaard ik de consequenties.

Tot slot. Ik heb me graag ingezet voor de gemeente Meierijstad. Ik mag terugkijken op twee enerverende jaren, waarin veel is bereikt en we als college samen de schouders eronder hebben gezet. De goede samenwerking in - en brede steun van - het college heb ik als zeer prettig en goed ervaren. Daar ligt het zéker niet aan. Ook in de gemeenteraad mag en mocht ik brede steun ervaren, met nadruk óók vanuit de niet-coalitie. Daarvoor zeg ik iedereen dank.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Bent u blij dat de werkweken weer beginnen?Reageren!