Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 677652
Foto: Ellis Rijkers
Politiek Meierijstad

Achter de schermen: politiek in de krant

Sint-Oedenrode - Wat er vóór de schermen van de krant gebeurt leest iedereen. Wat er áchter diezelfde schermen gebeurt weten alleen ingewijden. Terwijl dat eigenlijk best vaak dingen zijn, die meer lezers interesseren of zouden moeten weten, bedachten wij ons als redactie. Natuurlijk gaan we niet helemaal met de billen bloot, maar er blijft genoeg over dat we met onze lezers willen delen.

Politiek in DeMooiRooiKrant
Met de gemeentefusie is er niet alleen veel veranderd in onze lokale politiek, er is ook veel veranderd in onze politieke verslaglegging. Wie de politiek een beetje volgt, kan het niet zijn ontgaan: er komt minder politiek in de krant dan toen Rooi nog een zelfstandige gemeente was. In de reacties op ons lezersonderzoek komt dat ook terug. Daar zijn een aantal redenen voor, die grotendeels vóór de fusie al te voorzien waren.

In de eerste plaats is het een logisch gevolg van de schaalvergroting. Waar de gemeenteraad in Rooi hooguit enkele tientallen stukken voor zijn kiezen kreeg, bedraagt het gemiddelde aantal stukken bij Meierijstad iedere maand grofweg tussen de 100 en 200, met uitschieters tot ver daarboven. Dan hebben we het alleen nog over de vergaderagenda. Dan heb je ook nog eens de zogeheten raadsinformatiebrieven, waar alles op staat wat de gemeenteraadsleden zouden moeten weten. En de pers misschien óók. Daar zien we vergelijkbare aantallen. Menig raadslid klaagt er over, en zelfs een wethouder heeft die mening al eens uit de school geklapt.

In de tweede plaats is uit de naam van het stuk vaak niet af te lezen of het (ook) over Rooi gaat. Om geen Roois nieuws te missen zouden de meeste van al die stukken moeten worden gedownload en daarna gelezen. Trefwoorden zoeken in de documenten (pdf) is namelijk niet mogelijk zonder het document te openen. Voor een weekblad met heel Meierijstad als werkveld maar de focus op Rooi, arbeidsintensief en weinig efficiënt.
Daarnaast is de afstand tussen politiek en burgers niet alleen letterlijk vergroot. De Rooienaren kennen veel van hun raadsleden niet meer. Bij de start van Meierijstad hebben we als krant geprobeerd aan te haken bij het 'samen-denken'. Onze rubriek 'De Politiek dichterbij' - die ook in DeMooiSchijndelKrant werd gepubliceerd - kon daar invloed op uitoefenen, maar dat kwam lang niet altijd van twee kanten.

Niet alleen de hoeveelheid informatie, maar ook de informatiedichtheid in de politiek is door de fusie flink veranderd. Wat vroeger de krant haalde, komt nu onder druk van de tijd niet meer aan bod, of minder. De politiek kan niet meer steeds een half uur neuswateren over iets dat voor een handjevol inwoners in een van de kernen belangrijk kan zijn.

Om het gemis aan politieke verslaglegging goed te maken, hebben wij besloten om wat vaker in de krant te zetten wat er volgens ons aan de hand is. Zoiets kan op twee manieren: 'Opinie' of 'Analyse'. Opinie is een (soms persoonlijke) mening van de schrijver, zoals de regionale pers destijds schreef dat drie zwembaden te veel (te duur) was voor Meierijstad, dat een bepaalde wethouder "De schlemiel van het college" was en dat een van de raadsleden een modelrol vervulde voor alle andere. Een analyse is (een poging tot) het objectief ontleden van wat er in de politiek aan de hand is. Dat zal vaak een samenvattende conclusie zijn uit een aantal gebeurtenissen. Hoewel opinie en analyse elkaar soms overlappen, streven wij naar het laatste.     

Deze teksten plaatsen we zonder naam van de auteur. Omdat dit steevast door vier ogen wordt bekeken, neemt de redactie hiervoor de verantwoordelijkheid. Het is maar dat u het vast weet.         

Wil je reageren of uitleg over een ander onderwerp dat vanachter de schermen speelt? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl,


Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!