DCIM\100MEDIA\DJI_0050.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0050.JPG

Prominente rol Labyrint in tv-programma over zorgfraude

Algemeen Zorg en Welzijn / Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode - In de documentaire van maandagavond door Pointer, over zorginstellingen waar de focus niet ligt op zorg, maar op geld, speelde het Rooise bedrijf Labyrint een ontluisterende 'voorbeeldrol'. Dit bedrijf, met naast hun kantoor in Rooi ook woonvoorzieningen in Rooi, 's-Hertogenbosch, Veghel, Uden, Oss, Boxmeer en Best, maakte een veelvoud van de winst die in de branche gebruikelijk is en maatschappelijk verantwoord wordt geacht: geen drie procent maar 28 (!) in 2017 en 15,3 in 2018. In 2017 en 2018 werd volgens Pointer in totaal 1,6 miljoen euro dividend uitgekeerd.

Cliënten die er momenteel verblijven durfden volgens de uitzending niet te reageren uit angst voor represailles. Wel reageerden twee ex-cliënten, en hun relaas was niet minder ontluisterend dan het financiële verhaal. Het overeengekomen aantal uren zorg zou bij lange na niet worden gehaald, cliënten zouden onder druk worden gezet om verklaringen te tekenen met zorguren die niet waren geleverd. Er zouden "absurd veel drugs worden gebruikt" en toen daar melding van werd gemaakt, zou Labyrint hebben gereageerd "Als wij iedereen die dit doet eruit zouden zetten, houden we geen cliënten meer over."

WMO-wethouder Den Olden van Den Bosch zei namens de Labyrint-gemeenten in Noordoost Brabant geschrokken te zijn van de bevindingen, maar niets meer te kunnen doen dan hier rekening mee houden bij de volgende aanbesteding. Hij wilde ook geen bedragen noemen omdat dit "bedrijfsgevoelige informatie" was, terwijl dit zo uit de openbare registers van de Kamer van Koophandel kan worden afgeleid.
Labyrint zelf wilde niet reageren voor de camera, alleen schriftelijk. Op de beschuldigingen van de ex-cliënten wensten ze niet in te gaan. Voor de financiële verantwoording beroept Labyrint zich onder meer op strakke financiële bedrijfsvoering en lage overheadkosten. Hun complete reactie is te lezen op pointer.kro-ncrv.nl. waar ook de complete uitzending kan worden teruggezien.
Het viel ons op dat na onze aankondiging van de uitzending, die maandag om 12.00 u online ging, de website van Labyrint is aangepast. Op de pagina over hun cliëntenraad, met drie bestuursleden en geen enkel lid, staan nu één bestuurslid (voorzitter) en twee gewone leden.

Vanuit de politiek zijn er inmiddels vragen gesteld aan het college. Mirjam van Esch (HART): "Het is toch raar dat gemeenten sociaal rechercheurs in dienst hebben om fraude met bijstandsuitkeringen op te sporen en dat er blijkbaar aan fraude van bedrijven zo weinig wordt gedaan. Fraude waarvan kwetsbare mensen, inwoners die moeilijk voor zichzelf op kunnen komen, de dupe zijn".
Ook DeMooiRooiKrant heeft, direct na de uitzending, de gemeente Meierijstad om een korte reactie gevraagd. Rik Compagne, portefeuillehouder WMO, houdt zich op de vlakte. Meierijstad praat over de kwestie met de regionale inkooporganisatie. "Bovendien heeft Labyrint ons uitgenodigd voor een gesprek. Dat wachten we af voor we een oordeel vellen."