Zwembad De Neul
Zwembad De Neul

Collegebesluit: zwembad blijft op De Neul

Algemeen

Sint-Oedenrode - De zwembaden in Meierijstad blijven op hun stek. Het college heeft daartoe besloten na extern advies en uitgebreid overleg met de betrokken partijen, waaronder de Gebruikersraad De Neul, de (voormalige) KBO en de seniorenraad.

Het college had eerder de voorkeur aangegeven voor de locatie Sint-Oedenrode Noord, nabij sportpark in streekpark Kienehoef. Planologisch gezien heeft dit nog steeds een lichte voorkeur, maar het financiële totaalplaatje van  beide opties is vrijwel gelijk. De vurige wens van ARGO voor een zesbaans wedstrijdbad is volgens het college niet haalbaar, een vijfde baan zit er echter wel in.

Met de bouw zou in het derde kwartaal van 2020 kunnen worden begonnen; een jaar later is de klus volgens planning geklaard.

Lees meer in DeMooiRooiKrant van deze week.