Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 04afac
Foto: Henri van Hoorn
Oproep MooiRooi.nl / Sint-Oedenrode

Kleuters en ouderen maken elkaar gelukkiger

Volgend jaar start in Sint-Oedenrode een proefproject onder de naam "Kleuters en ouderen maken elkaar gelukkiger", Dit nieuwe initiatief wordt nu voorbereid met steun van alle basisscholen en Senior-Rooi (voorheen KBO) en is een initiatief van de stichting Meierode.

Uit diverse ervaringen in Amerika en Engeland is gebleken dat de wisselwerking tussen kleuters en ouderen heel positief werkt. Kleuters zijn onbevangen en vinden het fijn om met ouderen contact te leggen en ouderen worden blij als kleuters met hen praten en eenvoudige spelletjes doen.
De stichting Meierode heeft tot doel; het welzijn van ouderen te bevorderen door diverse activiteiten o.a. lezingen en het uitgeven van handboeken Nu wil het bestuur het batig saldo van de stichting voor dit nieuwe project bestemmen. Omdat de zetel van de stichting Meierode gevestigd is in Sint-Oedenrode wil het bestuur dit proefproject: "Kleuters en ouderen maken elkaar gelukkiger" hier opstarten.
Vele ouders van de kleuters (groep 1 en 2) hebben nu al spontaan gereageerd en er zijn inmiddels voldoende geïnteresseerden. Nu willen ze ook de senioren van Rooi voor dit plan benaderen. Daarom organiseren ze op 15 januari a.s. een voorlichtingsbijeenkomst. Iedereen is van harte welkom. Omdat de ruimte beperkt is, wel graag even een mail of telefoontje aan Wim van Kreij van de stichting Meierode info@meierode.nl, tel 490400. (Indien nodig kan voor vervoer worden gezorgd.)


Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!