Afbeelding

Rooienaar Hans van Dijk krijgt Koninklijk lintje

Algemeen Human Interest

Sint-Oedenrode / Rosmalen - De afscheidnemende bestuurssecretaris van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en directeur van het OMO-bureau, Hans van Dijk, heeft vanmiddag een Koninklijke onderscheiding gekregen. De Rooienaar kreeg uit handen van burgemeester Kees van Rooij bij een afscheidsreceptie in Rosmalen de titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Er is veel waardering voor zowel de beroepsmatige - als de vele onbezoldigde werkzaamheden die de heer Van Dijk al sinds jaren verricht voor de maatschappij. Overzicht verdiensten: De heer Van Dijk heeft op een zeer gedegen, uiterst betrokken en pro-actieve wijze bijgedragen aan de positionering en profilering van de vereniging. Onder zijn begeleiding is OMO - als één van de grootste onderwijswerkgevers - uitgegroeid tot een voorbeeld zoals een groot schoolbestuur bestuurlijk vormgegeven kan worden. Gedurende 22 jaar heeft decorandus een noemenswaardige bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Enkele aansprekende voorbeelden hiervan zijn; de
totstandkoming van het nieuwe Da Vinci College voor vmbo-praktijkonderwijs en de fusie van het Norbertus- en Gertrudislyceum tot één nieuwe organisatie.
Ook zijn sterk inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling, de totstandkoming en de implementatie van een nieuwe bouwprocesvorm - de "BouwMeesterProMethode" - is vermeldenswaardig. Voor de bouw van meerdere scholen heeft de heer Van Dijk een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van deze unieke innovatie.
Tot de onbezoldigde inzet van de heer Van Dijk behoren onder andere onderstaande activiteiten. De heer Van Dijk was van 1998 tot 2018 actief als bestuurder van het CDA. Zijn politieke loopbaan start hij bij het CDA, afdeling Sint-Oedenrode. In 2000 treedt hij toe tot het bestuur van het CDA van de provincie Noord-Brabant. In beide besturen vervult hij de functie van penningmeester en zet hij zich in om de afdelingen weer financieel gezond te maken. Ook niet onbelangrijk is de rol van
de heer Van Dijk als kartrekker van de fusie van de plaatselijke CDA afdelingen (Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode) tot CDA Meierijstad. Daarnaast was hij bij de tussentijdse verkiezingen in 2017 voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Van 2009 tot 2018 was de heer Van Dijk bestuurslid van de Stichting Steun Katholiek Onderwijs. Deze Stichting zet zich in om de identiteit van het onderwijs op katholieke grondslag te versterken. Decorandus leverde o.a. een belangrijke bijdrage in het proces van de fusie met de Stichting ter stimulering van het protestants-christelijk onderwijs waaruit de koepelorganisatie "Verus" ontstond met aparte identiteiten voor beide geloofsrichtingen. Het is daarbij gelukt om de identiteit van het katholiek onderwijs te behouden én gelijktijdig de goede samenwerking met de protestants-christelijke organisatie te bevorderen.
Van 2006 tot heden is decorandus bestuurslid en vrijwilliger bij de regionale Concours Commissie Midebo (koepelorganisatie van lokale duivensportverenigingen). De heer Van Dijk is als vrijwilliger verantwoordelijk voor het registreren van alle duiven voorafgaande aan het transport naar de "lossingsplaats" alsmede voor het "lichten van de klokken" bij thuiskomst van de duiven. Tevens is hij adviseur van de landelijke duivensportbond "Neerlands Postduiven Orgaan".
Sinds 2011 is de heer Van Dijk penningmeester van de Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Deze Stichting beheert de nationale erfgoedcollectie op het terrein van openbare orde en veiligheid. Decorandus zette zich als bestuurslid van het Nationaal Brandweermuseum in voor de fusie tot één nationale collectie. Hij begeleidde de complexe bepaling van de financiële randvoorwaarden zodat de erfgoedcollecties van de Nederlandse politie, de brandweer, de Bescherming Burgerbevolking en het Nederlandse Rode Kruis onder één stichting konden worden ondergebracht.