Afbeelding

Veelbesproken fietspad snel vernieuwd

Algemeen Verkeersinfo / Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode – Het veelbesproken fietspad aan de Oostelijke Randweg in Sint-Oedenrode wordt dit jaar nog onder handen genomen.

De gemeente inspecteert alle paden en wegen periodiek. Bij de meest recente inspectie uit het voorjaar van 2019, bleek het asfalt van dit fietspad nog ruimschoots te voldoen aan de landelijk geldende normen. Er was toen geen aanleiding voor onderhoudsmaatregelen. "We hebben waargenomen dat de conditie van het pad verslechterd is en nu niet meer voldoet. Daarom gaan we nu herstelmaatregelen treffen. Deze zijn inmiddels in voorbereiding en worden dit najaar uitgevoerd", vertelt een woordvoerder van de gemeente.
Door worteldruk van de aangrenzende bomen zijn er veel hobbels ontstaan op het traject. Veel fietsers klaagden over de ontstane situatie.