Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 4d035d
Oproep MooiRooi.nl / Sint-Oedenrode

Achter de schermen

Sint-Oedenrode - Wat er vóór de schermen van de krant gebeurt leest iedereen. Wat er áchter diezelfde schermen gebeurt weten alleen ingewijden. Terwijl dat eigenlijk best vaak dingen zijn, die meer lezers interesseren of zouden moeten weten, bedachten wij ons als redactie. Natuurlijk gaan we niet helemaal met de billen bloot, maar er blijft genoeg over dat we met onze lezers willen delen.

Verbeelden
In Nederland spreken we Nederlands. Toch lopen we wel eens aan tegen mensen die een compleet andere taal spreken, maar dan in figuurlijke zin. Als de krant bijvoorbeeld wordt gevraagd om een redacteur verslag te laten doen van een activiteit, betekent dit dat de initiatiefnemer een stuk controle los zal moeten laten. Want een redacteur baseert zijn verhaal op de feiten, maar om het bij de lezers te laten 'leven' komt daar ook een stuk verbeelding bij. Hoe zou het er voor de lezers uit kunnen gaan zien?
Vooral bij een wetenschapper of een ambtelijke organisatie loopt dat wel eens uit op een complete mismatch. Want eigenlijk wil die een volkomen waterdicht verhaal, met een strikte scheiding tussen (beweerde) feiten en de uitwerking ervan, die ze later aan anderen moeten overlaten. De 'beïnvloedingsruimte' zoals dat in vaktermen heet. Geen enkele aanname, want het zou straks ook anders uit kunnen pakken.
Vanuit diezelfde gedachtegang wil de initiatiefnemer ook geen enkel rimpeltje in het krantenverhaal. Als binnen een clubje ambtenaren en ingehuurde projectleiders discussie bestaat over een bepaalde bewering – wat erop zou kunnen wijzen dat hun 'feiten' toch niet zo hard zijn - mag dat niet naar buiten. "Want wij staan voor dezelfde taak". Dit is censuur en al staat het de krant natuurlijk vrij om dat stukje menselijke onzekerheid toch in het verhaal op te nemen, er is niet altijd ruimte voor terugkoppeling.
Als ze dan toch bezig zijn, worden alle punten, komma's en details gewogen en het verslag volkomen creatief om zeep geholpen. Zelfs de koptekst wordt fout gerekend, omdat die niet de volledige naam van het project bevat. Ja mensen, dáárvoor is het juist een koptekst! Behalve terechte doorhalingen bij onjuist vermelde feiten resteert er een verhaal dat voor de helft rood doorgehaald is. Wat mag blijven staan, zijn de alinea's met propaganda. Als je zoiets wilt moet je echter géén redacteur nemen, maar eerst eens een cursus verwachtingenmanagement of mediatraining. Om dit soort voorvallen te voorkomen – wat dus niet altijd lukt - hebben wij gedragsregels ontwikkeld, die we met de ontwerptekst mee kunnen sturen. Daarin heeft degene die het verhaal heeft verteld bijna onbeperkt mogelijkheden om iets in de tekst aan te laten passen. Maar daar staat óók dat al die mogelijkheden niet tegelijk moeten worden toegepast, want dan is er iets anders aan de hand. Dan is de redacteur niet bekwaam als notulist, en mogen ze voortaan zelf een persbericht insturen. Wat overigens nog niet betekent dat dit wordt geplaatst.

Wil je reageren of uitleg over een ander onderwerp dat vanachter de schermen speelt? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Gaat u met Kerst uit eten?Reageren!