Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: c59a56
Foto: Henri van Hoorn
Roois nieuwsbericht

Klimaatrobuuste én sociaal sterke wijk Kienehoef

Sint-Oedenrode - In de wijk Kienehoef in Sint-Oedenrode is door honderden bewoners sinds eind 2018 hard gewerkt aan een plan om de wijk klimaatrobuuster te maken. De basis stond vast: afkoppeling van de regenwaterafvoer van het riool. Aanvullend daarop hebben bewoners een ontwerp gemaakt voor de inrichting van hun eigen straat. Deze participatievorm was op deze grote schaal niet eerder toegepast in Meierijstad. Het College van B&W van Meierijstad heeft ingestemd met het concept-eindontwerp.

Klimaatrobuust op straatniveau
Klimaatrobuust betekent dat de openbare ruimte aangepast wordt, zodat de wijk beter geschikt is om extreme droogte of neerslag op te vangen. Binnen het thema duurzaamheid is dat een belangrijke doelstelling van gemeente Meierijstad. Omdat de straten voor afkoppeling één voor één helemaal open gaan, was het een uitgelezen kans om opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. Na de startbijeenkomst in november gingen de inwoners enthousiast aan de slag. En elke straat bracht de bewoners op een eigen manier bij elkaar om ideeën op te halen en er samen uit te komen. Dat varieerde van een zelfgemaakte enquête tot samenzijn rond de keukentafel of een bijeenkomst. Vrijwel elke straat had een contactpersoon, een eerste aanspreekpunt voor bewoners en ontwerpend bureau. De aanpak bestond uit een mix van online-instrumenten en offline-momenten waardoor het heel gemakkelijk was voor inwoners om een bijdrage te leveren en op elkaars ideeën te reageren en voort te borduren.

Sociale samenhang en eigenaarschap zijn versterkt
Wethouder van Rooijen is er trots op dat bewoners zelf een klimaatrobuust ontwerp hebben gemaakt: "Maar we zijn daarnaast heel blij dat een ogenschijnlijk technisch vraagstuk door de gekozen aanpak indirect óók tot extra sociale samenhang in de wijk Kienehoef heeft geleid. Bewoners zijn immers met elkaar in gesprek gekomen over een onderwerp dat hun bindt, tonen mede-eigenaarschap over de openbare ruimte; en we zijn ervan overtuigd dat dát ook op andere momenten zijn vruchten afwerpt. En dat is écht een compliment aan deze inwoners"

Laatste kans
Bewoners hebben nog tot 1 augustus de kans om een allerlaatste opmerking op het concept-ontwerp mee te geven. Daarna stelt het college het ontwerp definitief vast. Op zaterdag 28 september is er een afsluiting van deze succesvolle fase van het project met de inwoners in de wijk. Daarin worden alle plannen van de verschillende straten gepresenteerd worden en zijn diverse klimaatkramen. Nadere informatie volgt nog. De aanbesteding van het werk vindt plaats in het najaar. De start van de uitvoering is in het eerste kwartaal van 2020; voor de totale uitvoering zijn enkele jaren nodig.

Succesvolle pilot
Wethouder van Rooijen gaf bij de start van het project aan het eindresultaat niet helder was bij de start. En dat hij hoopte dat de ruimte voor diversiteit en eigenheid van straten en buurtjes benut zou worden: "En dat is bewaarheid. De opkomst bij de startbijeenkomst was al overweldigend. Ruim 450 huishoudens zijn afgelopen maanden actief bezig geweest om samen tot een nieuwe straatinrichting te komen. En dat dat zo goed gelukt is, is grotendeels te danken aan hun onderlinge samenwerking en inzet. Het laat zien dat onze inwoners heel betrokken zijn op een duurzame inrichting van hun leefomgeving; kansen pakken die zich voordoen en zich ook verantwoordelijk voelen om er samen uit te komen. De meewerkende houding van de wijkraad KCKRooi en de deskundige begeleiding van landschapsbureau LOS Stadomland maakten dit proces compleet".
 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Voor mij moet het Rooise zwembad in het centrum liggen.Reageren!