DCIM\100MEDIA\DJI_0050.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0050.JPG

Advies: arbeidsmigranten op bedrijventerreinen

Algemeen

Sint-Oedenrode / Meierijstad - De groei van het aantal arbeidsmigranten heeft geleid tot een tekort aan huisvesting, waardoor er ongewenste situaties ontstaan. Om deze ongewenste situatie tegen te gaan en de economische groei te stimuleren is er beleid opgesteld voor huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeente Meierijstad. Hierbij is nadrukkelijk ook oog voor de maatschappelijke impact. Dit beleid gaat hoofdzakelijk over de short stay (maximaal anderhalf jaar).

Een projectgroep bestaande uit gemeente, werkgevers (POM en ZLTO), uitzendorganisaties, woningbouwcorporaties en politie stelden dit beleid op en hebben dit als een advies voorgelegd aan het college. Het college heeft dit advies overgenomen en legt dit voor aan de gemeenteraad (commissievergadering 23 mei, raadsvergadering 6 juni). In de voorbereiding sprak de projectgroep onder meer uitgebreid met de arbeidsmigranten zelf (ook op locatie), de wijk- en dorpsraden, en (agrarische) bedrijven. Meierijstad kenmerkt zich als een gemeente met veel industrie en land- en tuinbouw. Economische ontwikkeling is een van de pijlers in het collegeprogramma van Meierijstad.

Het advies luidt in hoofdlijn:
- Zorg voor voldoende huisvesting voor de shortstay (doelstelling 2000 – 2500 extra bedden in de komende 5 jaar).
- Ontlast hiermee de reguliere arbeidsmarkt en voorkom illegale situaties
- De voorkeur gaat hierbij uit naar grootschalige voorzieningen op locaties aan de rand van bedrijventerreinen.
- Daarnaast adviseert de projectgroep om ook in het buitengebied grootschalige voorzieningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor de agrariër mogelijk te maken. Dit om de agrariër te stimuleren/ niet te belemmeren in de groei van zijn of haar bedrijf.
-Short stay in de kernen blijft wel mogelijk, maar beperkt.
- Zorg voor betere controle, bijvoorbeeld door een contactpersoon namens de
huisvesters/werkgevers voor iedere huisvestingslocatie als aanspreekpunt voor de
omgeving en de arbeidsmigrant.
- Betrokken partijen ondertekenen een convenant met (regionale) afspraken met werkgevers, huisvesters en woningcorporaties over o.a. huisvesting en registratie van
arbeidsmigranten. Ook pakken ze gezamenlijk een signalerende functie om strijdige gevallen te ontdekken en te handhaven.

Een vervolgstap is om te kijken naar mid- en longstay, waarbij aspecten zoals integratie en communicatie een rol spelen. Onder integreren wordt verstaan dat de arbeidsmigranten zich wegwijs kunnen maken en dat zij zelfredzaam zijn in de gemeente Meierijstad. De gemeente Meierijstad wil de arbeidsmigranten helpen om hierin een basis te leggen, het is aan de arbeidsmigrant zelf om dit verder op vrijwillige basis op te bouwen.