Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: d410b6
Foto: Henri van Hoorn
Gemeentenieuws

Meierijstad zoekt oplossing voor huisvesting arbeidsmigranten

Meierijstad - Met de stijging van het aantal arbeidsmigranten in Brabant, die zelfs tijdens de recessie gewoon doorliep, begint hun huisvesting steeds meer te knellen. Dit speelt vooral in het midden van onze provincie, waar uitzendbureaus en andere werkgevers hebben laten weten dat het zo niet lager meer kon. Donderdagavond tijdens een beeldvormende avond gaf de gemeentelijke projectgroep Huisvesting Arbeidsmigranten van Meierijstad uitleg over het probleem. Dat werd een analyse, naar verblijfsduur onderverdeeld in drie categorieën, een benadering van de cijfers – want lang niet iedere arbeidsmigrant staat geregistreerd – plus een aantal stellingen waarop de politiek kon reageren. En dat deden ze.

Aan het project nemen deel werkgevers en POM, uitzendbureaus, ZLTO, politie en beleidsmedewerkers van de gemeente. Projectleider Frank van Geffen vertelde dat er in Meierijstad naar schatting meer dan 8.000 arbeidsmigranten werken maar slechts de helft van hen wonen, voor het merendeel op campings, in boerenschuren of met velen samengepakt in huisjes van huisjesmelkers. Het aantal arbeidsmigranten dat daadwerkelijk staat geregistreerd, is echter slechts 1900. Op sommige plekken is de bebouwing er al door een werkgever op ingericht, zoals in Rooi aan de Rijtvenweg.
Twee uitzendbureaus hebben de gemeente gevraagd om een woningencomplex aan de rand van een nog te benoemen bedrijventerrein in Veghel. Het college heeft dit nu in onderzoek, maar weet dat dit niet voldoende zal zijn om in de behoefte te voorzien. Het aantal wenselijke wooneenheden per locatie is namelijk gebonden aan een maximum van 500.
Dat laatste is vooral voor de 'short stay', voor het merendeel seizoenarbeiders. De meest gewenste locatie is afhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland. Naarmate die langer is, wordt wonen binnen de kernen meer wenselijk en gaat ook integratie een grotere rol spelen.
De politiek stelde veel vragen waar het project (nog) geen antwoord op heeft, onder meer naar het aantal fte's, wat een objectiever beeld geeft van de werkelijke grootte van het probleem. Wat hierbij opviel,was dat elk van de drie fusiegemeentes in Meierijstad voor arbeidsmigranten nog steeds de eigen regelgeving hanteert. De harmonisatie daarvan is daarom ook nog een klus die moet gebeuren.
Ook werd gesproken over de overlast zoals parkeren, geluidsoverlast en drankgebruik. Volgens Van Geffen ligt het aantal meldingen bij de doelgroep iets boven gemiddeld, maar een stuk minder dan het beeld hiervan dat leeft bij de bevolking.
In april neemt het college een besluit over de voorstellen van de projectgroep, in juni de gemeenteraad.


Meer berichten
 

Wat vindt u?

Bent u blij dat de werkweken weer beginnen?Reageren!