Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 771dc8
Foto: Arno van Alebeek
Politiek Meierijstad

Reacties op "Vervanhunbedraadsleden"

Sint-Oedenrode - Na onze aflevering "Vervanhunbedraadsleden" in de rubriek Achter de Schermen, en de publieke reacties hierop in ons Lezerspodium, krijgen wij verschillende reacties van raadsleden die alsnog in aanmerking willen komen voor een interview in onze rubriek "De Politiek Dichterbij".

In de reacties wordt de twijfel uitgesproken of men de belangstellingsregistratie, waarop wij een slechte respons kregen, wel heeft ontvangen. Voor de goede orde vatten wij hieronder de gang van zaken nog even samen. 

Omdat de medewerking van raadsleden aan onze rubriek De Politiek Dichterbij steeds stroever verliep, hebben wij deze ervaring begin februari 2018 gedeeld met onze lezers in een artikel "De Politiek verder weg?". Hierin hebben wij de raadsleden tevens uitgenodigd om zich vóór 1 maart 2018 voor deze rubriek op te geven.
Hoewel wij er van uit zijn gegaan dat dit signaal - zeker in de fracties met raadsleden in Sint-Oedenrode - in de fracties zou moeten doorklinken, hebben wij het zekere voor het onzekere genomen en ieder raadslid dat nog niet in de rubriek had gefigureerd, persoonlijk een belangstellingsregistratie voor deelname gemaild. Dit gebeurde op 9 februari 2018.

Hierop ontvingen wij een dermate lage respons, dat wij eerst zijn nagegaan of wij wellicht raadsleden over het hoofd hadden gezien. Dit bleek echter niet het geval. Raadsleden die deze mail nog in bezit hebben, kunnen dit zelf nagaan omdat het een groepsmail betrof waarbij alle geadresseerden zichtbaar waren. In het digitaal archief ontbreken overigens de namen van twee raadsleden uit Sint-Oedenrode, vermoedelijk omdat dit een keer opgeschoond is. We onderzoeken of dit nog hersteld kan worden, en geactualiseerd. 

Om ieder misverstand uit te sluiten, zijn de mailadressen gekopieerd van de website van de gemeente. Ook weten wij, dat er meerdere signalen zijn geweest binnen en buiten de fracties om alsnog een bijdrage te leveren aan de rubriek.

Zoals iedereen in onze laatste aflevering heeft kunnen lezen, is de rubriek De Politiek Dichterbij inmiddels afgesloten. De roep om een herkansing vinden wij sympathiek. Wij hebben echter besloten om dit niet te doen.

Dit is vooral principieel, omdat het ons niet alleen gaat om de kennismaking van onze lezers met het raadslid zelf, maar ook om de 'intrinsieke motivatie' (de motivatie die vanuit jezelf komt. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, doe je iets omdat je het graag wilt, niet omdat je van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen) van het betreffende raadslid.

Als hier aanleiding voor is, kunnen wij wellicht in latere publicaties het ontstane beeld wat nuanceren.

De redactie.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Vind jij de AVG te ver gaan?Reageren!