Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 1a1396
Foto:
Meierijstad

Voorlichting over voortgezet onderwijs in Veghel

Meierijstad - Voor de kinderen die nu in groep 8 zitten, komt het einde van de basisschoolperiode snel naderbij. Begin maart moeten ouders/verzorgers hun zoon of dochter aanmelden voor het vervolgonderwijs. Maar welk type school past het best bij het niveau en het karakter van hun kind? Ouders/verzorgers kunnen binnenkort kennismaken met de verschillende vormen van voortgezet onderwijs in Veghel. Het Fioretti College en het Zwijsen College organiseren eind november voorlichtingsavonden op beide scholen.

Fioretti College
De voorlichtingsavonden op het Fioretti College (Muntelaar 4 in Veghel) zijn op maandag 19 en donderdag 22 november en zijn alleen bedoeld voor ouders/verzorgers. Alle leerlingen worden namelijk in januari uitgenodigd om actief mee te doen tijdens de Fioretti Doedagen. Het programma op het Fioretti College is op beide avonden als volgt: Van 18.30 tot 19.15 uur voorlichting over praktijkonderwijs (PrO). Dit schooltype is bedoeld voor leerlingen die de lesstof van het vmbo te moeilijk vinden. Van 19.30 tot 20.30 uur vindt de voorlichting plaats over vmbo (mavo, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg). U krijgt ook voorlichting over de combi-klassen basis-PrO en mavo-kader. Aanmelden kan via www.voveghel.nl tot en met vrijdag 16 november.

Zwijsen College
De avonden op het Zwijsen College (PWA Sportpark 15 in Veghel) zijn op maandag 26 en donderdag 29 november. Tijdens de voorlichting kunnen de groep 8 kinderen deelnemen aan een leuke workshop. Natuurlijk worden alle leerlingen in januari ook weer uitgenodigd om actief mee te doen tijdens de open lesmiddagen. Het programma op het Zwijsen College duurt op beide avonden van 19.00 tot 20.00 uur. Ouders/verzorgers kunnen kiezen uit de volgende opties: havo (havo-mavo & havo-vwo) of vwo (havo-vwo & vwo+). Aanmelden kan via www.voveghel.nl tot en met vrijdag 23 november.

Bevestiging aanmelding
Na aanmelding via www.voveghel.nl ontvangen de ouders/verzorgers meteen via de mail een bericht over het lokaal waarin zij verwacht worden. We hopen velen tijdens de voorlichtingsavonden te mogen begroeten!

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Gaat u naar de optocht in Papgat kijken?Reageren!