Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 94af39
Foto: Henri van Hoorn
Lezerspodium

Vervanging bruggen Sint-Oedenrode (ED 3 oktober 2018).

Sint-Oedenrode - Met de brug Borchmolendijk (centrum) wordt naar mijn stellige verwachting de Hambrug bedoeld. Bij iedere Rooienaar als zodanig bekend. In Veghel blijkbaar niet.

Een klein stukje globale geschiedenis. De Hambrug ligt al een aantal eeuwen ongeveer op de huidige plek. In mei 1940 is de brug door Nederlandse soldaten opgeblazen. De huidige brug is in 1941 op het droge naast de opgeblazen brug onder toezicht van Duitse militairen gebouwd.
De Hambrug lag in de provinciale weg en was eigendom van de provincie. Eind zeventiger jaren is de provinciale weg met Hambrug aan de gemeente Sint-Oedenrode overgedragen op grond van de Wegenwet. De brug heeft een betonnen constructie, bekleed met bakstenen.
Tegen en op de brug is een stuw gebouwd voor de waterbeheersing van de Dommel. De stuw was eigendom van het waterschap de Dommel. Begin tachtiger jaren werd de stuw als zodanig niet meer gebruikt. Het waterschap was voornemens om de opbouw van de stuw te slopen, omdat die alleen maar geld kostte. Dat hoorde ik in een informeel gesprek van een medewerker van het waterschap. De Hambrug met die opbouw is karakteristiek en beeldbepalend voor Sint-Oedenrode. Om die reden heeft de gemeente de opbouw overgenomen van het waterschap. De stuwconstructie onder de waterspiegel is uitdrukkelijk niet overgenomen, omdat de gemeente niet wist, wat men constructief onder water zou overnemen.

Dit karakteristieke monument mag niet uit het straatbeeld verdwijnen. Een vervangende brug moet geen geweld doen aan de huidige verschijningsvorm.

Jos Kapteijns

Wat vindt u hier van? Stuur een mail naar redactie@demooirooikrant.nl

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik heb last van vliegverkeer boven Sint-OedenrodeReageren!