Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 7ac62f
Foto: Henri van Weert
Natuur en Milieu

Bijzondere bomen in Rooi

Sint-Oedenrode ligt in een boomrijke omgeving. Tussen al deze verschillende bomen bevinden zich bijzondere exemplaren. Dit kunnen zeldzame soorten zijn, bijzondere snoeivormen of bomen die op zichzelf heel opvallend zijn of karakteristiek voor deze omgeving. Als die bijzondere bomen meer dan 80 jaar oud zijn kunnen ze onder voorwaarden worden opgenomen in de landelijke lijst van monumentale bomen. Stichting Het Roois Landschap is bezig met een inventarisatie van bijzondere bomen in Rooi en wil u in deze serie kennis laten maken met enkele daarvan.

De Zomereik (Quercus robur) als knoteik
Zoals ik in de vorige aflevering schreef is de Zomereik in alle tijden een belangrijke boom geweest voor de mens. Doordat de eik zoveel gebruiksmogelijkheden had waren er ook veel verschillende manieren om ze te telen. Om ervan te oogsten was het niet altijd nodig om de hele boom om te hakken. Voor het oogsten van takken en kleine stammetjes bleek het telen als hakhout veel handiger. Hiervoor waren in het verleden meerdere methodes.
Er waren eikenbossen waarvan de bomen elke 10 tot 15 jaar vlak boven de grond werden afgekapt. Het hout werd gebruikt voor verschillende doeleinden, maar met name de schors was belangrijk. Er werd gekapt in mei of juni, als de sapstroom het sterkst was. De schors werd losgeklopt en daarna afgeschild. De vervolgens gedroogde schors, die 'run' werd genoemd, werd vermalen in een runmolen. Deze run werd gebruikt als looistof voor de leerindustrie. Door het steeds opnieuw afkappen en weer uitgroeien konden de eikenstronken heel oud worden. Tot begin 20ste eeuw werden veel eikenbossen op deze manier beheerd. Nadat er andere methoden waren gevonden voor het looien van huiden liet men de bomen vaak op één stam doorgroeien.

Lees verder in DeMooiRooiKrant van deze week.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Moet Rooi een nieuw zwembad krijgen?Reageren!