Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 4751cb
Foto: Henri van Hoorn
Gemeentenieuws

Meierijgemeenten moeten kwaliteit jeugdhulp verbeteren

Meierijstad - Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop en organisatie van Jeugdhulp en Wmo. Voor Jeugdhulp werken zestien gemeenten in Noordoost Brabant samen. In de Meierij werken de zes gemeenten ook samen voor inkoop van de Wmo-hulp. Bureau Significant heeft de samenwerking en de wijze van inkoop onderzocht. Volgens het rapport is de overgang van de inkoop van Jeugdhulp en Wmo van het Rijk naar gemeenten in onze regio geslaagd. 

Nu moeten ze werken aan verbetering van de kwaliteit via onder andere een effectievere organisatie van de samenwerking rondom Jeugdhulp en Wmo en versnelling van de transformatie.

Complexe verandering
In het begin van de samenwerking was het heel belangrijk dat er continuïteit was voor inwoners die jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning ontvingen. En dat ze als regio's deze nieuwe taken als gemeenten goed met elkaar en met de zorgaanbieders organiseerden. Dit is goed gelukt. De gemeenten wilden de hulp ook efficiënter en effectiever maken. Dit laatste is nog niet klaar. Dit is in heel Nederland te zien. Zulke complexe veranderingen kosten tijd.

Van continuïteit naar verbetering kwaliteit vanaf 2020
Nu deze nieuwe taken bij de gemeente zijn geland, willen ze vooral inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de hulp. Daarvoor gaan ze opnieuw bekijken welke wijze van regionale samenwerking en inkoop hier het beste bij past. Het rapport geeft hiervoor verbeterpunten. Begin 2019 besluiten de gemeenteraden over het vervolg van de regionale samenwerking en de wijze van inkopen vanaf 2020.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Moet Rooi een nieuw zwembad krijgen?Reageren!