Afbeelding

Toekomst Natuur en Landschap Meierijstad

Algemeen

Sint-Oedenrode - Een delegatie van enige natuur- en landschapsorganisaties uit de nieuwe gemeente Meierijstad heeft 15 april in de Schaapskooi te Schijndel met elkaar kennis gemaakt.

Dit waren het natuur- en milieucentrum Schijndel (NMC Schijndel), IVN Veghel en Sint-Oedenrode, alsmede Stichting Het Roois Landschap. Deze organisaties pretendeerden niet dat alle belangengroepen nu aan tafel zaten, dat was zeer zeker niet het geval, daarmee zou allerlei zeer gewaardeerde actieve groepen tekort zijn gedaan. NMC Schijndel, IVN en Het Roois Landschap hebben de verantwoordelijkheid opgepakt om met de besturen van de verschillende organisaties bij elkaar te komen om zichzelf de vraag te stellen hoe de toekomst eruit ziet in de nieuwe gemeente Meierijstad.
Er werd besloten een bijeenkomst te organiseren om kennis met elkaar te maken en  aan elkaar uiteen te zetten wat de diverse  activiteiten op dit moment behelzen. Geconstateerd werd dat op het terrein van natuur en landschap in de drie gemeenten vanuit alléén al deze organisaties 450 vrijwilligers actief zijn via een bonte verzameling van legio activiteiten. Het is duidelijk dat die vele vrijwilligers niet voor de voeten gelopen willen worden. Het is ook duidelijk dat de werkkracht van deze vrijwilligers waarschijnlijk het beste kunnen worden behouden, indien men de huidige werkwijze dicht bij huis kan voortzetten.
Anderzijds zijn er zeker ook mogelijkheden dat actieve groepen een beroep kunnen doen op deskundigen uit een ander dorp. De drie organisaties beseften echter ook, dat de nieuwe gemeente Meierijstad bij het formuleren van beleid, bij inspraak etc. niet met de gehele reeks van organisaties kan spreken. Men heeft  een start gemaakt om tot overleg te komen en neemt de discussie mee naar ieders achterban. Deze achterbannen zullen zich met hun besturen nader bezinnen hoe de mogelijke samenwerking eruit zal zien. De opties van afstemming van visieontwikkeling, maar ook het concreet aanleggen van een zogenaamde groene kaart (waarop alle organisaties nadere data bekend maken, zodat men beter bereikbaar is) kunnen daarbij aan bod komen.

Zelfs het formeren van een breed platform kan dan onderwerp van discussie zijn, waarbij dan natuurlijk alle werkzame organisaties in geheel Meierijstad moeten kunnen deelnemen.