Deze groepsfoto is wel op zijn plaats.
Deze groepsfoto is wel op zijn plaats.

Taalnetwerk maakt nieuwe afspraken over aanpak laaggeletterdheid

Zorg en Welzijn

Meierijstad - Iedereen doet digitaal mee én samen voorkomen dat er in Meierijstad een nieuwe generatie laaggeletterden opgroeit. Dat zijn twee belangrijke speerpunten van de samenwerkingsovereenkomst van het Taalnetwerk Meierijstad. Deze overeenkomst is op 24 januari ondertekend door de bibliotheek, ONS welzijn, Welzijn de Meierij, het Koning Willem 1 College, het Leerwerkloket en gemeente Meierijstad.

Deze partijen werken al langere tijd samen in de aanpak laaggeletterdheid, en willen nog meer bereiken. “Dit is nodig, omdat we steeds meer zien dat jongeren het lees- en schrijfniveau niet halen. Daarnaast gaat ook de digitale ontwikkeling zo snel, dat het voor steeds meer mensen een opgave is om bekwaam en veilig mee te kunnen blijven doen”, vertelt Diana van Rossum, coördinator van het Taalnetwerk.

In Meierijstad zijn er ongeveer 10.000 mensen die moeite hebben met begrijpend lezen en schrijven. Daarvan vallen ruim 5.000 mensen onder de beroepsbevolking en 4.600 in de categorie 65 en ouder. Het gaat naar schatting om 1 op de 10 inwoners uit Meierijstad die moeite hebben met het invullen van formulieren, brieven lezen, voorlezen aan hun kind of het gebruik van computer of smartphone. Of mensen lopen vast bij het begrijpen van medicijnbijsluiters, contant afrekenen in een winkel of digitaal inloggen bij bijvoorbeeld woningcorporaties, de Belastingdienst of zorgverzekeraars.

Aanbod aan cursussen en spreekuren
Laaggeletterdheid maakt mensen onnodig kwetsbaar. Onnodig, omdat er iets aan te doen is. Er zijn initiatieven op het gebied van taal, rekenen, computers en mobiele telefoons, geldzaken en voorlezen.

Kijk voor informatie over het aanbod aan cursussen en spreekuren op www.meierijstad.nl/leren. Liever persoonlijk contact? Neem dan contact op: Paula van Hout (Veghel) via tel. 06 57687186 of Ciska van Harten (Schijndel/Sint-Oedenrode) via tel. 073 5441400