Het nieuwe bestuur. Boven v.l.n.r.: Sas Evers, Rob Jansen en Paul Hellings. Onder v.l.n.r.: Tatjana Schreuder, Rob van Kaathoven, Desirée Brugmans en Jack Biemans.
Het nieuwe bestuur. Boven v.l.n.r.: Sas Evers, Rob Jansen en Paul Hellings. Onder v.l.n.r.: Tatjana Schreuder, Rob van Kaathoven, Desirée Brugmans en Jack Biemans. Foto: Ellis Rijkers

Nóg meer slagkracht door beter samen te werken

Zakelijk Zakelijk

Sint-Oedenrode - Een nieuw bestuur zorgt doorgaans voor een frisse wind. Dat is bij BtB Sint-Oedenrode niet anders, al is de tegenwind in deze periode harder dan ooit. Want wie zegt dat een georganiseerd evenement zeker doorgaat? Het coronaspook zorgt voor veel onzekerheid en dat speelde ook de Rooise ondernemersvereniging parten. Daar draait het om ontmoeten en netwerken en juist dat vond in 2021 minder plaats. Toch laat ‘de BtB’ zich niet uit het veld slaan, zo spreekt de kersverse voorzitter Rob Jansen. DeMooiRooiKrant blikte met hem terug op afgelopen jaar en legde hem ook nog andere vragen voor.

Wat hebben jullie afgelopen jaar bereikt?
“Ondanks de coronabeperkingen – waar we het verder maar niet teveel over zullen hebben – zijn er redelijk wat mooie acties uitgezet voor onze leden. Dit jaar in de winter hielden we een succesvolle blinddate wandeling met een kerstattentie voor al onze leden. Dat is een mooie manier van verbinden gebleken, want we hebben begrepen dat er ook zakelijk veel uit voort is gekomen. In het kader van een gezonde levensstijl hebben we daarna een bedrijfsbezoek gehouden bij The Power Community van Guus van Diest in Nijnsel. In september waren onze leden welkom tijdens het BtB zomercafé, gecombineerd met onze jaarvergadering op het terras van de Helden van Kien. Met trots hebben we toen het nieuwe bestuur voorgesteld. Een bestuur vol nieuwe energie en innovatieve en communicatieve kracht. De eerste aanzet was een ludieke bijeenkomst van Meet en Greet bij Eetcafé Oud Rooij. Ook die avond hebben leden elkaar beter leren kennen.
Buiten de evenementen om zijn we meer gaan inzetten op nieuwsbrieven en online zichtbaarheid in de vorm van webinars en een online bijeenkomst van Platform Ondernemend Meierijstad. Ook zijn we maandelijks in DeMooiRooiKrant zichtbaar geweest op een pagina waarop leden uit alle branches mogen vertellen wat hen bezighoudt.
Om nog even op POM terug te komen. Namens BtB Sint-Oedenrode zitten Tatjana Schreuder en ik in dat bestuur. Een belangrijk item was dit jaar het spreken van veel politieke partijen. Als ondernemersverenigingen van Meierijstad hebben we laten weten wat wij belangrijk vinden op het gebied van wonen, leven en werken. Dat hebben we goed onder de aandacht gebracht. We werken toe naar een verkiezingsdebat waar we de ondernemers meenemen in de keuzes die ze kunnen maken met betrekking tot het stemmen.
Als ik verder specifiek alleen naar Sint-Oedenrode kijk dan wil ik nog het onderzoek naar bedrijfshuisvesting noemen. Samen met de gemeente hebben we de ruimtebehoeften van ondernemers in kaart gebracht. We willen voorkomen dat bedrijven in de toekomst Sint-Oedenrode moeten verlaten omdat er geen plek is. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt nu onderzocht waar in Rooi we nieuwe bedrijfsontwikkeling mogelijk maken door uitbreiding van een bedrijfsterrein voor lokale bedrijven.”

Wat zijn de doelstellingen voor volgend jaar?
“Ook komend jaar richten we ons op de startende ondernemers. Afgelopen jaar is met succes Startup Meierijstad van de grond gekomen. Een initiatief van de ondernemersverenigingen, Rabobank en gemeente Meierijstad waarbij startende ondernemers de kans krijgen om zich te ontwikkelen met behulp van ervaren ondernemers. We blijven ze actief helpen om in contact te komen met anderen. Dat doen we onder andere door het lidmaatschap van BtB Sint-Oedenrode voor de helft aan te bieden voor startende ondernemers.
Een andere mooie kans die er ligt is de herontwikkeling rond de Markt. Ik denk dat inwoners en ondernemers de kans moeten grijpen om een rol te spelen. Dat geldt overigens ook voor ons prachtige buitengebied. Ook daar liggen ontzettend veel kansen, voor zittende ondernemers, maar ook voor nieuwe.
Verder wil ik benoemen dat we er voor gaan om ons ledenaantal te laten groeien. Door corona is het aantal gestabiliseerd, maar we merken dat er na een bijeenkomst weer leden bijkomen. Het past bij ons om een actieve rol te vervullen in het verbinden van leden én niet-leden om nog beter samen te werken.”

Hoe ziet de toekomst er uit voor Rooise ondernemers?
“Wanneer we alle ontwikkelingsmogelijkheden zien en benutten dan is er voldoende potentieel voor ondernemers. Ik denk dat door een nauwere samenwerking meer te halen is voor Rooise ondernemers. De kracht van Sint-Oedenrode is juist dat kleine en grote bedrijven gelijkwaardig aan elkaar zijn en elkaar opzoeken. We zijn informeel en gemoedelijk en dat vind ik een sterk punt. Rooienaren hebben over het algemeen een sterke ondernemersgeest, maar we zijn soms wat te bescheiden. Als we dat van ons afschudden dan zijn we tot nog grotere dingen in staat.

Wat moet er verbeteren aan het ondernemerslandschap in Sint-Oedenrode?
“Dit antwoord sluit een beetje aan op mijn vorige. Ik denk namelijk dat we nog moeten werken om onze ambities ‘wonen - leven - werken’ te concretiseren. Om nog duidelijker te zien waar en op welke onderdelen we nog sterker kunnen geworden. We moeten niet alleen naar Schijndel en Veghel kijken, maar ook naar Brainport. Wij zijn dat bijzondere, open, aantrekkelijke en ruimtelijke dorp, middenin een kansrijk gebied en daar kunnen we nog meer van profiteren. Ook vind ik dat we soms nog meer het nut van samenwerken onderling moeten zien. Dan doel ik op het gebied van horeca, ons centrum en het buitengebied met haar recreatie en toerisme. Ontzettend veel mensen zetten zich er voor in, maar door het slimmer in te richten scheelt het werk en kunnen we elkaar sterker maken.”

Waarom kunnen we trots zijn op de ondernemers in Sint-Oedenrode?
“We mogen trots zijn op het feit dat Rooise ondernemers aanpakkers zijn. We zijn no nonsense en we gunnen elkaar wat. Niemand voelt zich te groot of te klein en iedereen is welkom, dat voel je meteen. Dat is bij de BtB ook zo. Bij iedere bijeenkomst is het een gemêleerd gezelschap en iedereen heeft contact.”

Wat missen we nog in Sint-Oedenrode?
“Ik denk dat we alle ingrediënten hebben maar dat alleen de uitvoering soms nog ontbreekt. We kunnen nog beter en slimmer samen werken over ondernemersgroepen heen. Niet alleen in eigen club denken met eigen vertegenwoordigers, maar kijk verder. We hebben allemaal dezelfde thema’s en ambities. Als we nog meer samenwerken is er nog meer slagkracht.”