In deze omgeving wordt de nieuwe wijk gebouwd.
In deze omgeving wordt de nieuwe wijk gebouwd. Foto: Henri van Hoorn

Woningbouwplan Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode stap dichterbij

Woningbouw Woningbouw

Sint-Oedenrode - De nieuwe woonwijk aan de rand van Sint-Oedenrode is opnieuw een stap dichterbij. Het college heeft deze week ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

Het woningbouwplan van Okko Project maakt de bouw van 59 tot 63 woningen en appartementen mogelijk tussen de Eerschotsestraat, de Oostelijke Randweg en de aftakking van de rivier De Dommel. In het plan is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan woningen. Het gaat om tweekappers, patiowoningen, tussen/hoekwoningen, appartementen en een vrijstaande woning. Minimaal 25% daarvan is sociale huur. Het plan wordt met zorg ingepast in de omgeving. Hierbij is rekening gehouden met het zicht op de Knoptoren en de toegang tot het groene gebied rondom de Dommel.

Goed werk heeft tijd nodig
Op basis van de gebiedsvisie “Eerschotsestraat-Dommel” is voor de locatie Eerschotsestraat-Zuid een stedenbouwkundig plan opgesteld. Vorig jaar heeft het college al ingestemd met het aangepaste stedenbouwkundig plan, dat tot stand is gekomen aan de hand van het doorlopen participatietraject met omwonenden en andere belanghebbenden. Het appartementengebouw is verplaatst en krijgt een lagere bouwhoogte, zodat de Knoptoren vanaf de A50 en de Oostelijke Randweg goed zichtbaar blijft. Dit was een uitdrukkelijke wens van zowel de inwoners en andere betrokkenen. Om het woningbouwplan mogelijk te maken worden een aantal bedrijfsloodsen, garage, wasstraat en brandstofverkooppunt gesloopt. Vanwege de aanpassingen aan het oorspronkelijke plan is het bestemmingsplan aangepast en geactualiseerd. Naast het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin worden kaders gegeven over het beeld en het materiaalgebruik voor de woningen en het openbaar gebied.

Na deze zorgvuldige voorbereiding kan nu het formele traject opstarten. Op korte termijn wordt het ontwerpbestemmingsplan (met onder andere het beeldkwaliteitplan) zes weken ter inzage gelegd. Als het bestemmingsplan dit jaar kan wordt vastgesteld, kan het plan begin volgend jaar in verkoop en kan de bouw rond de zomer van 2022 volgend jaar van start gaan. Wethouder Jan Goijaarts: “Een mooie ontwikkeling voor Meierijstad. Dit betekent een upgrade van het gebied met behoud van natuurlijke en historische waarden! Om een aantrekkelijk woonklimaat te bieden voor iedereen werken we er hard aan om tot de gewenste woningbouwontwikkeling te komen. We streven naar een gevarieerd woningaanbod om ruimte en kansen te bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen. Dit prachtige project is daar een goede aanvulling op.” Wilbur van Hamond: “Okko Project: Na het zorgvuldige traject van de afgelopen jaren zijn wij erg blij dat het ontwerpbestemmingsplan nu officieel in procedure wordt gebracht en we een stapje dichter bij de realisatie zijn. We merken dat het animo voor het nieuwbouwplan erg groot is en willen graag ons steentje bijdragen aan het verminderen van de woningnood die ook in Sint-Oedenrode duidelijk zichtbaar is. Ons uitgangspunt daarbij is het realiseren van een prettige woon- en leefomgeving met een gevarieerd aanbod van woningen voor diverse doelgroepen.”