Afbeelding
Foto: Jimmy Vorstenbosch

Ambitieuze Prestatieafspraken woningbouw

Woningbouw Woningbouw

Sint-Oedenrode - Maandagavond 7 december hebben gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties hun handtekening gezet onder de ‘prestatieafspraken’ in Meierijstad voor 2021.

In die afspraken is vastgelegd hoe ‘invulling gegeven wordt aan de volkshuisvestelijke opgaven’. Die gaan niet alleen over voldoende sociale huurwoningen, maar ook over middel dure huur- en tijdelijke woningen, plus ondersteuning van beleid en de dienstverlening over wonen, welzijn en zorg om het langer zelfstandig thuis wonen ondersteunen. Ook is aandacht besteed aan het verder verduurzamen van de woningvoorraad en het gezamenlijk werken aan behoud en verbetering van de leefbaarheid in onze wijken en kernen. “Ik ben blij dat wij, ondanks corona, dit resultaat samen als partners hebben bereikt”, zegt wethouder Rik Compagne. “We zetten samen de schouders eronder en onze samenwerking is merkbaar verbeterd.”

Ter voorbereiding op de afspraken zijn dit najaar tussen de belangenorganisaties twee extra interactieve avondsessies gehouden, die zoveel mogelijk vertaald werden naar de nieuwe prestatieafspraken. Compagne: “Mooi om te zien hoe de huurdersbelangenorganisaties hun betrokkenheid hebben getoond door hier extra tijd en energie in te steken. Ik ben trots op de prestatieafspraken 2021 en het onderlinge partnership.” Ook de huurdersbelangenorganisaties zijn tevreden, voelen zich serieus genomen en hebben vertrouwen. ”We geloven in de kracht van samenwerken met gezamenlijke doelen. Door goed samen te werken, over de eigen grenzen heen te kijken en te leren van elkaar bereik je echt meer. Daar zijn we van overtuigd,” aldus de corporaties.

Geen woorden maar daden
“Geen daden maar woorden” kopte DeMooiRooiKrant precies twee jaar geleden, toen de prestatieafspraken over 2017 bij lange na niet werden gehaald. De oorzaak was verdeeldheid tussen de betrokken partijen over verschillende onderdelen. Deze keer is daar absoluut geen sprake van, verzekerden de betrokken partijen maandagavond tijdens een interactieve meeting met de pers. ”Geen woorden, maar daden”. Het komende jaar zal dit moeten blijken, want de prestatieafspraken hebben geen juridische basis, gaf Compagne desgevraagd toe. Maar de ambitie staat als een huis.

De komende tien jaar komen er bijna duizend sociale huurwoningen bij, in negen van de dertien kernen. Olland zit daar nog niet bij. Volgend jaar worden er in Sint-Oedenrode 20 tijdelijke woningen gepland. Voor de zogeheten ‘tiny houses’ zijn nog geen concrete plannen. Behalve Woonmeij, gaat ook BrabantWonen huurwoningen bouwen in Rooi. Tot slot komt er in Veghel een opvang voor dak- en thuislozen.