Het viaduct van de A50 richting het Everse.
Het viaduct van de A50 richting het Everse. Foto: Henri van Hoorn

Weekendwerkzaamheden aan viaduct over A50

Verkeer Verkeer

Sint-Oedenrode - Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan viaduct Everse boven de A50 ter hoogte van op- en afrit (9) Sint Oedenrode. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren worden op- en afrit (9) Sint Oedenrode richting Nijmegen afgesloten van vrijdag 6 november 21.00 uur tot maandag 9 november 05.00 uur. Tegelijkertijd is het bovendek van het viaduct afgesloten in beide richtingen. Dit betekent dat er geen (fiets)verkeer mogelijk is over het viaduct van Noordelijke Randweg naar de Eversestraat en andersom. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd.

Afsluitingen
- A50 op- en afrit (9) Sint Oedenrode richting Nijmegen
- De Noordelijke Randweg en Eversestraat in Sint Oedenrode in beide richtingen ter hoogte van viaduct Everse boven de A50 + Vrijdag 6 november 21.00 uur tot maandag 9 november 05.00 uur.

Omleidingsroutes
Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud
Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de geleiderail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).