Afbeelding

Groen licht voor woningbouw Eerschotsestraat

Roois nieuws

Sint-Oedenrode / Meierijstad – Het heeft even geduurd, maarhet bestemmingsplan Eerschotsestraat-Zuid is erdoor. Op 16 december 2021 werd het al vastgesteld door de gemeenteraad, maar natuurvereniging Het Groene Hart Brabant ging ertegen in beroep en vroeg een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan omdat de bebouwing te dicht op de Dommelarm zou komen. De Raad van State wees de aanvraag deels op formele gronden af maar oordeelde ook dat de planologische mogelijkheden voor groen als geheel juist verbeterd wordenten opzichte van de bestaande situatie. 

De Raad stelde daarom de gemeente en projectontwikkelaar Okko in het gelijk. Deze laatste heeft laten weten op korte termijn meer bekend te maken over het project, ter voorbereiding op start van de verkoop dit najaar. Het gaat om 63 woningen ten zuiden van de Eerschotsestraat.