Dit was een stunt van Natuurlijk! Sint-Oedenrode.
Dit was een stunt van Natuurlijk! Sint-Oedenrode. Foto: Jeroen van de Sande

Heeft u het overzicht nog?

Roois nieuws Roois nieuws

Sint-Oedenrode - Rooi2000, centrummanagement, centrummanager, voorzitter Stichting Centrummanagement, Natuurlijk! Sint-Oedenrode, voorzitter Natuurlijk! Sint-Oedenrode, weet u nog hoe het zit en wie er zit? Nee, niet u als doorsnee krantenlezer, maar u als Rooise ondernemer? Weet u waar uw belangenbehartiger of overkoepelend orgaan mee bezig is, bij wie u moet zijn met een vraag of verzoek, waar uw financiële bijdrage aan is besteed? Die vragen kregen wij van Rooise centrumondernemers, die het overzicht van hun eigen belangenorganisaties een beetje kwijt aan het raken waren. Uit onze rondgang in het centrum bleek inderdaad dat niemand het hele verhaal op het netvlies had.

Dirk Lammers, centrummanager, kennen ze inmiddels wel. De meesten niet persoonlijk, wel recent, toen hij belde over een financiële bijdrage voor een promotiefilmpje over Rooi. Het reclamebudget van 2021 was namelijk al op, dit was een voorschot op volgend jaar. De betreffende ondernemer had echter ‘nog nooit een financiële verantwoording van het centrummanagement gezien’. Wél van Rooi 2000 trouwens. Daar was alles duidelijk.
Dan heb je nog Natuurlijk! Sint-Oedenrode (N!SO). Enkele jaren geleden opgestart als overkoepelend orgaan van Rooi 2000 en het centrummanagement (CM). Op hun website, waar ook winkeliersvereniging Rooi 2000 een plaatsje heeft, komt de functie van voorzitter CM echter niet voor. Rooise ondernemer: “Oh, doet Ralf Dirven dat niet meer?” Inmiddels is op de website vermeld dat men druk bezig is met het vormen van een nieuw bestuur. Een andere ondernemer weet ook niet hoe het zit met de organisatie, maar zit daar niet mee, want stuurt zijn vragen al jaren via dezelfde personen. “Het klopt dat de website van N!SO wat achterloopt” reageert Martin van Hastenberg. Hij is de kersverse voorzitter van N!SO. “We (N!SO en CM) zijn bezig met de inventarisatie ervan en te bepalen hoe we deze willen gaan updaten en onderhouden. Dus dat heeft zeker onze aandacht. Rooi2000 is een ondernemersvereniging, met name voor detaillisten en horeca ondernemers in het centrum, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Natuurlijk behartigt de vereniging de belangen van haar leden, maar wel op specifieke terreinen. Tevens is de vereniging eigenaar van het N!SO spaarsysteem en vergunninghouder van de belangrijkste evenementen in het centrum.
Centrummanagement is een stichting die de belangen van ALLE ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum behartigt. Tevens is CM de belangrijkste gesprekspartner voor de gemeente en andere instanties over centrumaangelegenheden. (Denk aan leegstand, parkeren en brede promotie van het centrum). De inkomsten van CM bestaat uit de opbrengst van de reclamebelasting en uit subsidie van de gemeente. De reclamebelasting komt te vervallen en dient te worden vervangen door een BIZ-model. N!SO is een stichting met als belangrijkste doelstelling de brede promotie van heel Sint-Oedenrode. N!SO is tevens het merk van ons dorp, dat ook succesvol door CM en Rooi2000 wordt gebruikt.

Dirk Lammers is als centrummanager per 1 september in dienst van CM. Hij is uitvoerder van diverse, aan de Centrumvisie gerelateerde, projecten. Martin is sinds 18 oktober voorzitter van N!SO.  En Pieter v.d. Kamp is inderdaad nog steeds voorzitter van het CM. N!SO en CM werken nauw samen om samen de belangen van Rooi te behartigen. Pieter en Martin werken dus als voorzitters op een aantal gebieden samen waar er synergie te vinden is.”