Natte voeten op het bekende pad.
Natte voeten op het bekende pad. Foto:

Wandelaars vragen kleine ingreep Gérard van den Berkpad

Natuur

Sint-Oedenrode - Meerdere Rooise inwoners hebben de laatste maanden een melding gedaan over het al maanden door waterlast onbegaanbare Berkpad in de Diependaal.

Dit pad loopt dwars door het natuurgebied vanaf de Houtsestraat tot de Kasteellaan/Sloef. Vorig jaar zijn er maatregelen genomen om in dit gebied het waterpeil omhoog te krijgen en het water langer vast te houden, zodat ook de biodiversiteit in flora en fauna er baat bij heeft. Onder meer zijn de sloten ondieper gemaakt en het regenwater van een groot deel van Dommelrode wordt in het kader van gescheiden waterlossing naar het leembos geleid.

Sinds die vernattingswerkzaamheden staat jammer genoeg ook het fraaie wandelpad al vanaf eind oktober over een lengte van circa 100 tot 150 meter onder water. Jan Verhagen, in 2015 mede-initiatiefnemer van de naamgeving “Gérard van den Berkpad”, zegt die klimaat- en natuurmaatregelen toe te juichen. Bijkomend nadeel echter is dat de vele wandelaars, die gebruik maken van het pad nu al een half jaar niet kunnen genieten van de huidige en ook al de nieuwe natuur.

Verhagen: “Kijk als het ging over een paar weken, had je mij niet gehoord maar na duurt de situatie al bijna een half jaar. Als het pad over een lengte van 100 á150 meter met 25 cm wordt opgehoogd, dan zijn de problemen de wereld uit. Onder het pad liggen immers nu al buizen, waardoor het water ook na ophoging van links naar rechts kan stromen. De kosten kunnen geen belemmering zijn en als hetzelfde soort mergelgrind -zoals dat nu al op de paden ligt- gebruikt wordt en het waterpeil maar niet verlaagd wordt, zal er geen bezwaar zijn. Mijn ervaring is dat de gemeente goed omgaat met meldingen en ook nu is een oplossing gelukkig in de maak, verneem ik”