Henk Sierdsema in zijn element.
Henk Sierdsema in zijn element. Foto: jos van nunen

Zorg om plannen zonnepanelen op de Vlagheide

Natuur Natuur en milieu

Sint-Oedenrode - Lastige kwesties komen regelmatig voor in het beschermen van de natuur. De vogelbescherming weet daar alles van. De aanpak van de biodiversiteit- en klimaatcrisis vergt heel wat afstemming. Het is een uitdaging waar boeren, natuurbeschermers en gemeentes samen voor staan.

Door: Caroline van der Linden

Energietransitie is één van die grote dilemma’s, welke grote invloed kan hebben op mens en biodiversiteit. We weten dat het overstappen naar duurzame energie noodzakelijk is, maar daarentegen kunnen windmolens die op de verkeerde plekken worden neergezet, een zeer negatieve invloed hebben op de vogels in het betreffende gebied. En zo geldt hetzelfde voor zonneparken in natuurgebieden. Samenwerking hierin door een goede oplossing te vinden voor energietransitie aan de ene kant, maar oog voor natuur en landschap aan de andere kant is hierin daarom cruciaal. Rooienaar Henk Sierdsema (expert biodiversiteit) verdiept zich er al jaren in en maakt zich zorgen. In gesprek met hem, legt hij uit waarom.

“Mijn primaire werkgebied en interesse ligt bij vogels, maar dit staat natuurlijk niet los van hun leefomgeving, de bodemkwaliteit, planten en insecten. Het is belangrijk dat alles goed op elkaar inspeelt, om de omgeving zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Als je nu om je heen kijkt in de omgeving van Rooi, de gemeente Meierijstad, dan zie je intensief gebruikte landbouwgebieden en daarnaast heb je natuurgebieden, welke bij ons overwegend bestaan uit bosgebied. Een zeldzaam gebied in onze gemeente is de Vlagheide. Het is een heel groot extensief gebruikt graslandgebied met wat struiken, heel open, zonder primaire productiedoelstelling.”

Lees het hele artikel deze week in DeMooiRooiKrant


Afbeelding
Tellen van trekvogels op de Vlagheide.