Lekker hardlopen in Park Kienehoef.
Lekker hardlopen in Park Kienehoef. Foto: Jac Naus

Gemeente biedt subsidie voor activiteiten gericht op het stimuleren sport en bewegen

Gemeentenieuws

Gemeente Meierijstad biedt vanuit het Lokaal Sportakkoord een subsidie aan voor het stimuleren van sport en bewegen voor haar inwoners. Voor de uitvoering van dit akkoord heeft de gemeente een vergoeding ontvangen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen met een goed plan, dat helpt om meer mensen te laten sporten of bewegen, kan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor het uitvoeren van het plan. Het moet daarbij gaan om nieuwe initiatieven, nieuwe vormen van samenwerkingen of een uitbreiding van een bestaande activiteit. Belangrijk is dat de aanvraag aansluit bij de doelstellingen van het Sportakkoord voor 2024.

Partners vanuit het onderwijs, kinderopvang, GGD, Sportraad Meierijstad, private sportaanbieders en gemeente Meierijstad werken samen in de vorm van het Kernteam Sportakkoord. Zij stemmen met elkaar af hoe zij sport- en beweegambities uit het lokale sportakkoord kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Dit kernteam adviseert het college van gemeente Meierijstad over het toekennen van de aanvragen.

Aanvragen kunnen vóór 20 februari 2024 ingediend worden. Daaraan voorafgaand worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij mogelijke aanvragers samen kunnen komen om hun ideeën te delen en zo samenwerkingen te laten opbloeien. De activiteit moet in 2024 plaatsvinden. Meer informatie over aanmelden en voorwaarden is begin januari te vinden op www.meierijstadbeweegt.nl

Wethouder sport Johan van Gerwen: “Sport en sportcultuur staan voor nieuwe uitdagingen en tegelijkertijd kansen. Om deze aan te pakken is er een intensieve samenwerking nodig. Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen die wil sporten en bewegen ook moet kúnnen sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. En in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau. De initiatieven die ingediend gaan worden, kunnen daar zeker aan bijdragen. Wij zijn dan ook heel benieuwd naar de inzendingen!”.

Doelen Sportakkoord 2024
Aanvragen binnen deze subsidieregeling moeten een bijdrage leveren aan een (of meer) van de volgende thema’s/ opgaven:

Vaardig in Bewegen
Het thema Vaardig in Bewegen streeft naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. De basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd in je jeugd. Voor het versterken van die basis is samenwerking van verschillende domeinen cruciaal: sport, onderwijs, kinderopvang, de gemeente en meer.

Opgaven:
-Verhogen sportdeelname en verlagen sportuitval bij jongeren.
-Meer inzet op motorische ontwikkeling en veelzijdig bewegen bij kinderen.

Vitale sportaanbieders
Het thema Vitale sportaanbieders is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen. Onze aandacht ligt bij het verstevigen van de basis: kwalitatief goede mensen, voldoende uitvoeringscapaciteit en een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders.

Opgaven:
-Lokaal betere match tussen vraag en aanbod
-Hogere kwaliteit van mensen in sector
-Effectievere clubondersteuning aan sportaanbieders