Sjors Sportief
Sjors Sportief

Vitaal in Meierijstad: jeugd en jongeren

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Meierijstad - Het stimuleren van een gezonde leefstijl en het terugdringen van gezondheidsverschillen. De gemeente werkt er al een tijdje aan in Meierijstad. Het organiseert hiervoor reguliere activiteiten en zet verschillende programma’s in. Vier weken lang besteden we in de kranten van Meierijstad aandacht aan thema’s vitaliteit en een gezonde leefstijl. Iedereen wil dat onze gemeente aantrekkelijk, veilig en gezond is én de gemeente vindt dat iedereen die kan en wil mee moet kunnen doen. Deze week aandacht voor onze jeugd en jongeren. 

Veghel was in 2011 een van de eerste gemeente die startte met de JOGG-aanpak (JOGG is een lokaal, landelijk en internationaal werknet om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken). Na de fusie in 2017 is de aanpak uitgerold over de gehele gemeente Meierijstad. Meierijstad wil hiermee een gezonde leefstijl aantrekkelijk maken voor alle inwoners. “Net zoals JOGG geloven wij in de kracht van een gezonde omgeving! Daarom streven we naar het gezonder maken van de plekken waar kinderen veel komen. Zodat ze thuis, op school en op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Zo realiseerden we openbare watertappunten in iedere kern van Meierijstad en we streven naar meer tappunten nabij sport- en speelplekken”, zegt programmamanager JOGG Meierijstad Marlies Liebregts-van Gerwen. “Wat het programma effectief maakt is dat gestart wordt vanuit brede samenwerking met onder meer de GGD, welzijnspartijen en onderwijs. De methodiek zorgt voor verbinding tussen preventie en zorg en draagt bij aan de bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl. Resultaten worden goed gemonitord en geëvalueerd, zodat er lering uit kan worden getrokken.” 

Sport
Marlies vervolgt: “Onze sportcoaches en jongerenwerkers zijn zichtbaar in de wijken en organiseren structurele sportinlopen en tijdens de schoolvakanties zetten ze activiteiten op. Door de inzet van Sjors Sportief bieden we alle kinderen in Meierijstad de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met verschillende sporten. Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen mee kunnen doen aan activiteiten heeft de Gemeente Meierijstad een bijdrageregeling voor ouders met een laag inkomen, deze ouders kunnen tevens een beroep doen op het jeugd sport- en cultuurfonds. Samen met het onderwijs kijken we hoe we het bewegingsonderwijs kunnen innoveren en hoe we de verbinding kunnen leggen met de sportverenigingen.”

Mentaal welbevinden
De corona crisis heeft ook zijn weerslag op de jeugd. Stichting Join us is er voor jongeren die zich alleen voelen en daar verandering in willen brengen. De ervaren begeleiders van het jongerenwerk helpen ze daar bij. In samenwerking met het jongerenwerk en Elde college organiseerden sportcoaches van de gemeente de cursus BoxZen. “Deze assertiviteitscursus is opgezet zodat de jongeren zich op een sportieve en spirituele manier bewust worden van gevoelens en emoties. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan gevoel van uitputting, pushen en grenzen opzoeken. Maar ook naar voelen, bewustwording, vermoeidheid, grenzen bereiken en wilskracht,” aldus Martijn de Kok, sportcoach van gemeente Meierijstad.

Meer weten of activiteiten of programma’s voor jeugd en jongeren? Neem contact op met één van onze sportcoaches via bewegen@meierijstad.nl