De BIZ wordt in het centrum toegepast.
De BIZ wordt in het centrum toegepast. Foto: Henri van Hoorn

BIZ Sint-Oedenrode een feit, vastgoed haalt het net niet

Financieel Financien

Sint-Oedenrode - De bedrijveninvesteringszone (BIZ) van de gebruikers (winkeliers en centrumondernemers) van het centrum van Sint-Oedenrode is per 1 januari 2022 een feit. Een ruime meerderheid heeft voor gestemd en er is ruim voldaan aan alle drempels die moesten worden gehaald om de BIZ te laten slagen.

Centrummanager Dirk Lammers is tevreden. “Dit is een sterk signaal van het vertrouwen dat de ondernemers hebben in de koers voor een toekomstbestendig centrum van Sint-Oedenrode. Samen met de ondernemers, centrummanagement en gemeente kunnen we gezamenlijk de problemen aanpakken.” Voor vastgoed is ook in ruime meerderheid gestemd. Ruim 65% stemde voor de BIZ, maar dat is net niet voldoende om de drempel van 2/3 voorstemmen te halen. “Deze BIZ is helaas op drie stemmen gesneuveld. Dat is erg jammer, maar geeft toch vertrouwen voor de toekomst”, aldus Lammers. “Het zegt dat ook de vastgoedeigenaren vertrouwen hebben en zich willen verenigen. We gaan hier dan ook het gesprek met ze over aan en kijken of we voor nu op vrijwillige basis een samenwerking kunnen optuigen en ze als gesprekpartner kunnen laten aansluiten bij het centrummanagement.”

Bij een BIZ worden de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied verdeeld onder de betrokken partijen. Daar konden de ondernemers en vastgoedeigenaren tot 11 november 2021 over stemmen en dat is ruimschoots gebeurd. De bijdragen van de partijen gaan via een heffing die is gekoppeld aan de WOZ-waarde van hun winkel-, horeca- of kantoorpand(en). “De BIZ is een eerlijkere en democratischere vorm van heffing”, legt de centrummanager uit. “ De ondernemers dragen daarmee bij aan de marketing & communicatie, sfeer & beheer van het centrum en het organiseren van evenementen. We gaan begin januari aan de ondernemers het plan voor 2022 met bijbehorende begroting presenteren.”

De BIZ ligt er voor de komende vijf jaar, waarin in totaal €300.000 wordt geïnvesteerd door de ondernemers in het centrum. Zo wordt in gezamenlijkheid verder gewerkt aan een krachtig, economisch sterk centrum. Het centrummanagement heeft daarbij een belangrijke rol in de uitvoering van de plannen. “Er is nog veel te doen in Sint-Oedenrode, maar het draagvlak en de bereidheid om de schouders er samen onder te zetten is erg groot”, constateert Lammers. De resultaten van de stemming zijn een stap in de juiste richting voor het centrum van Sint-Oedenrode maar het centrummanagement kan nog alle hulp gebruiken. “Ik wil dan ook iedereen vragen om waar mogelijk een bijdrage te leveren. We luisteren graag naar goede ideeën of initiatieven en komen graag hierover in contact. Denk vooral mee, zodat we samen kunnen zorgen voor een centrum waar we trots op kunnen zijn”, besluit de centrummanager.